Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailuperinne

From Elävä perintö -wiki
Jump to navigation Jump to search
Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailuperinne
Sijainti Uusimaa
Asiasanat ilmailu, lentokoulutus, lentoliikenne, hyvä ilmailutapa, ilmailukulttuuri, perinteentaitajat

Perinteen harjoittajat ja tuntijat

Lentäminen on ihmiskunnan vanhin unelma, jonka vasta 20. vuosisata toi laajojen kansalaispiirien ulottuville. Vain sadassa vuodessa vaatimattomista ensiloikista on kehittynyt yksi maailman merkittävimmistä liikennemuodoista, jonka ansiosta mikä tahansa paikka maapallolla on saavutettavissa vuorokaudessa.

Helsinki-Malmin lentoasemalla kukoistava lentokoulujen, ilmailuyhdistysten, lentotyötä tekevien yritysten ja niitä tukevien huolto- ja korjaamoyritysten muodostama yhteisö on ainutlaatuinen ja historiallinen ilmailualan perinteen ja tietotaidon keskittymä Suomessa. Sen katkeamaton kehitys ulottuu lentoaseman varhaisajoista 1930-luvulta nykypäivään. Monipuolinen ilmailutoiminta tekee Malmista lento-operaatioilla mitattuna yhden Suomen vilkkaimmista lentokentistä. Malmi on maassamme ainutlaatuinen, suuri ja monialainen ilmailuyhteisö, jossa kirjoittamaton ilmailuviisaus, perinne, historia ja hyvän ilmailutavan periaatteet siirtyvät ilmailijoiden ja ilmailusta innostuneiden sukupolvelta toiselle.

Perinteen harjoittaminen

Malmin ilmailuperinteen ydin on ilmailualaan kuuluvan tietotaidon, hyvien käytäntöjen ja tradition siirtäminen eteenpäin varsinaisen lentotoiminnan ja -koulutuksen yhteydessä. Lisäksi yhteisö huolehtii kentän toimintaedellytyksistä, vaalii historiallista miljöötä, kerää ja tallentaa anekdootteja ja suullista perimätietoa  ja välittää kentän vahvaa kulttuuriperintöä laajalle innostuneelle yleisölle.

Finland International Airshow 2014 veti Malmin lentoasemalle yli 50 000 katsojaa.
Finland International Airshow 2014 veti Malmin lentoasemalle yli 50 000 katsojaa. Kuva: Sampo Kiviniemi

Ilmailuperinne ja maailmanlaajuisesti tunnettu hyväksi ilmailutavaksi kutsuttu traditio (good airmanship) sisältää paljon suullista tietoa, jota ei löydy oppikirjoista. Ilmailun pioneeriaikoina kantapään kautta opitut viisaudet, kuten “pakkolaskussa polttoainehana ja pääkatkaisija kiinni ennen maakosketusta” ovat tulleet osaksi kirjallistakin ilmailuperinnettä, mutta valtaisa määrä turvallisuutta ja ilmailun arkea parantavaa käytännön tietoutta etenee edelleen sukupolvelta toiselle suullisesti, esimerkiksi “laskeutumisvaloa lyhyesti näyttämällä voi tehdä itsensä helpommin havaittavaksi vastaantulevalle koneelle”.

Yli kolmannes kaikista lentolupakirjan haltijoista Suomessa asuu pääkaupunkiseudulla. Malmin lentoaseman yhteisö onkin suomalaisen yleisilmailun sykkivä sydän. Se tuo iloa ja inspiraatiota myös laajalle yleisölle säännöllisine ilmailunäytöksineen ja muine tapahtumineen, joihin tyypillisesti kerääntyy kymmeniätuhansia katsojia.

Perinteen taustaa ja historiaa

Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailuperinteen juuret ovat 1930-luvulla, jolloin sen ensimmäiset lentokoulut avasivat ovensa. Toinen maailmansota katkaisi niiden alkuaikojen menestyksen ja laajentumisen, mutta jatkosodassa lentokenttä palveli sekä reittiliikennettä että sotilasliikennettä aina syyskuuhun 1944, jolloin Liittoutuneiden valvontakomissio otti sen haltuunsa Suomen irtauduttua sodasta. Malmin lentoasema palautui suomalaisten hallintaan 5. tammikuuta 1947, ja sen kukoistuksen aika Suomen pääkaupungin kansainvälisenä lentoasemana saavutti huippunsa 1950-luvun alussa.

Perinteinen lentäjänkaste ensimmäisen yksinlennon jälkeen Malmin lentoasemalla kesällä 1966.
Perinteinen lentäjänkaste ensimmäisen yksinlennon jälkeen Malmin lentoasemalla kesällä 1966. Kuva: Kai R. Lehtonen

Tuohon aikaan Malmin kentästä tuli useiden merkittävien ilmailu- ja lentokonehuoltoyritysten, lentokoneiden ja avioniikan maahantuojien ja myyntiedustajien sekä lukuisien ilmailuyhdistysten ja lentokoulujen koti. Se loi perustan kentän uudelle suunnitellulle roolille pääkaupungin yleisilmailun keskuksena reittiliikenteen siirryttyä uudelle Helsinki-Vantaan lentoasemalle vuonna 1952.

Vuosikymmenten aikana lentäjäoppilaiden, lennonopettajien, yksityislentäjien, lentokapteenien, sotilaslentäjien ja mekaanikkojen sukupolvet ovat odottaneet aamusumun hälvenemistä Malmin historiallisella hangaarilla tai terminaalin ravintolassa kahvikupin ääressä, välittäen eteenpäin hyvää ilmailutapaa, ilmailun suullista traditiota ja lentokentän historiaa, perinteitä, sattumuksia ja anekdootteja. Vanhimmat Malmilla edelleen toimivat lentokoulut aloittivat toimintansa 1960-luvulla, ja Malmin ilmailuyhteisö on lentokoulutuksen merkittävimpiä keskuksia maassamme.

Malmin lentoaseman rikas historia ja perinteet, joita sen ilmailuyhteisö vaalii ja välittää eteenpäin, jatkuvat katkeamattomana tähän päivään lähes alkuperäisessä koossaan ja kuosissaan säilyneellä lentoasemalla, jonka historia kattaa noin 3/4 ilmaa raskaamman lentämisen maailmanhistoriasta.

Vanhaa ja uutta lentäjäpolvea Helsingin edustalla kesällä 2019.
Vanhaa ja uutta lentäjäpolvea Helsingin edustalla kesällä 2019. Kuva: Seppo Sipilä

Perinteen eteenpäin välittäminen

Malmin ilmailuperinne välittyy eteenpäin samalla tavoin kuin aina: yhdessä tekemällä ja olemalla. Suullinen perintö, hyvä ilmailutapa, historia ja anekdootit siirtyvät ja karttuvat sukupolvelta toiselle ja leviävät myös kiinnostuneen laajemman yleisön tietoisuuteen varsinkin nykyaikaisten viestintävälineiden antamien mahdollisuuksien myötä. “Ilmailukärpäsen purema” tuo vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen yhä uusia sukupolvia osaksi Malmin ilmailuperinnettä.

Perinteen tulevaisuus

Nopeasti kehittyvät uudet ilmailuteknologiat, kuten sähköiset lentokoneet ja älykkäät miehittämättömät rahdinkuljetusratkaisut, luovat Malmin lentoaseman ilmailuyhteisölle erinomaiset mahdollisuudet menestyä ja kehittyä tulevaisuudessa. Elävän perinteen, historian ja hyvien ilmailukäytäntöjen välittäminen eteenpäin uusille sukupolville jatkuu. Malmi on ainoa vapaalla aikataululla palveleva kansainvälinen lentokenttä pääkaupunkiseudulla, ja pitää kattavine koulutus- ja lentokonevuokrauspalveluineen ja lukuisine ilmailukerhoineen yllä sen yli miljoonan asukkaan unelmaa lentämisestä. Malmin ilmailuyhteisön ja perinteen jatkuvuuden elinvoimasta ja tulevaisuudesta ei ole epäilystä, mikäli yleisilmailutoiminnan edellytykset säilyvät. Tätä tulevaisuutta kuitenkin varjostavat Helsingin kaupungin aikeet sulkea historiallinen lentokenttä ja muuttaa sen valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö asuinlähiöksi.

Lennokkitapahtuma Malmin lentoasemalla 1960-luvun alussa. Aktiivinen lennokkitoiminta on innostanut nuoria mukaan Malmin ilmailuyhteisöön jo lentokentän ollessa vielä rakenteilla 1930-luvulla.
Lennokkitapahtuma Malmin lentoasemalla 1960-luvun alussa. Aktiivinen lennokkitoiminta on innostanut nuoria mukaan Malmin ilmailuyhteisöön jo lentokentän ollessa vielä rakenteilla 1930-luvulla. Kuva: Matti Korjula

Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt

Malmin lentoaseman ystävät ry

Malmin lentokenttäyhdistys ry

Suomen Ilmailuliitto

Suomen moottorilentäjien liitto

Ilmailumuseoyhdistys ry

Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin

S. Sipilä, R. Haikarainen, H.-M. Wahl, "Malmi - Helsingin lentoasema". Minerva 2008 (2. painos 2018), 333 s.

Malmin lentoaseman ystävät ry

Malmin lentokenttäyhdistys ry

Malmin päivittäinen operaatiotilanne

Museovirasto: Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009)

World Monuments Fund List of 100

Europa Nostra

Vanhoja uutisfilmejä (YLE Elävä arkisto, KAVI)

Videoita