Luonto ja maailmankaikkeus

From Elävän perinnön wikiluettelo

Ympäröivä luonto, maantieteellinen sijainti, ilmasto ja suhteemme niihin muokkaavat meille tärkeitä perinteitä monella tavalla. Tässä osiossa esitellään tietoja, taitoja, tottumuksia, ajatusmalleja ja uskomuksia, jotka kumpuavat ihmisten suhteesta luontoon ja paikastamme maailmankaikkeudessa. Näitä voivat olla esimerkiksi perinteinen tieto ja viisaus omasta ympäristöstä, tieto paikallisesta kasvistosta ja eläimistöstä, perinteiset parannusmenetelmät sekä kaikki se toiminta, jota luonnossa teemme.


Katso myös Naturen och världsalltet ja Nature and the universe.