Elävän perinnön kansallinen luettelo

From Elävä perintö -wiki
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Elävän perinnön kansallinen luettelo

Elävän perinnön wikiluettelosta on mahdollista hakea Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt Elävän perinnön kansalliseen luetteloon yhteensä 64 kohdetta: 12 kohdetta vuonna 2020 sekä 52 kohdetta vuonna 2017. Ensimmäisellä hakukierroksella saatiin lähes sata hakemusta kymmeniltä eri toimijatahoilta, ja toisella hakukierroksella 24. Kansallinen luettelo pohjautuu Museoviraston ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän esityksiin. Ehdotuksia arvioivat myös eri alojen toimijat. Kansallisessa luettelossa olevia artikkeleita tulee päivittää kolmen vuoden välein.

Kansallinen luettelo täydentyy määräajoin ja seuraavan kerran luetteloon voi hakea 4.11-5.12.2019. Kansallisesta luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Suomen esityksistä päättää opetus- ja kulttuuriministeriö yhteisöjen hakemusten perusteella. Suomen ensimmäiset hakemukset Unescoon koskevat saunomista sekä kaustislaista viulunsoittoa.

Valinta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon on tunnustus perinteiden parissa toimiville yhteisöille. Luettelo tuo vahvempaa näkyvyyttä perinteille. Samalla se on askeleen lähempänä kansainvälisen tason tunnustusta.

Lue Museoviraston esitys ja perustelut hakukierrokselta 2017 sekä hakukierrokselta 2020.

Lisätietoja luetteloinnista

Kansallisen luettelon hakuun liittyvät kysymykset

Hakemuslomake

Lisätietoja
Leena Marsio, erikoisasiantuntija, Museovirasto
leena.marsio(at)museovirasto.fi +358 29533 6017

Other languages: