Elävän perinnön kansallinen luettelo

From Elävän perinnön wikiluettelo

Elävän perinnön kansallinen luettelo

Elävän perinnön wikiluettelosta on mahdollista hakea Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt Elävän perinnön kansalliseen luetteloon yhteensä 86 kohdetta. Kansallinen luettelo pohjautuu yhteisöjen esityksiin, joita Museovirasto ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä arvioivat. Ehdotuksia ovat arvioineet myös eri alojen toimijat. Kohteista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö Museoviraston esityksen perusteella. Kansallisessa luettelossa olevia artikkeleita tulee päivittää kolmen vuoden välein.

Kansallinen luettelo täydentyy määräajoin. Valinta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon on tunnustus perinteiden parissa toimiville yhteisöille. Luettelo tuo vahvempaa näkyvyyttä perinteille. Samalla se on askeleen lähempänä kansainvälisen tason tunnustusta.

Kansallisesta luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Tällä hetkellä Suomen kohteita Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloissa ovat saunomisperinne Suomessa (2020), kaustislainen viulunsoitto (2021) ja pohjoismainen limisaumaveneperinne (2021). Seuraavien hakujen osalta aikataulu on toistaiseksi auki.

Vuoden 2023 haku kansalliseen luetteloon on päättynyt ja hakemusten vertaisarviointi on avoinna 2.4 asti. Ohjeet vertaisarviointiin löytyvät aineettoman kulttuuriperinnön sivuston Ajankohtaista-osiosta. Arviointiperusteet löytyvät tästä dokumentista.

Lisätietoja luetteloinnista

Kansallisen luettelon hakuun liittyvät kysymykset

Lisätietoja
Leena Marsio, erikoisasiantuntija, Museovirasto
leena.marsio(at)museovirasto.fi +358 29533 6017