Juhlat ja tavat

    From Elävä perintö -wiki

    Juhlat, tavat ja rituaalit ovat tärkeitä perinteitä, jotka jäsentävät yhteisöjen elämää. Tavat ja rituaalit jaetaan muiden kesken ja niiden avulla vahvistetaan identiteettiä. Ne ovat läheisesti kytköksissä yhteisöjen maailmankatsomukseen ja käsitykseen omasta historiasta. Tavat, rituaalit ja juhlat voivat olla merkkinä vaikkapa vuodenaikojen vaihtumisesta, ihmisen elämänvaiheista tai maanviljelyn merkittävistä tapahtumista. Ne voivat olla koko kansan yhteistä omaisuutta tai pienen yhteisön sukupolvelta toiselle siirtyviä perinteitä.


    Katso myös Högtider och seder ja Festivities and practices.

    Pages in category "Juhlat ja tavat"

    The following 67 pages are in this category, out of 67 total.