Esittävät taiteet

    From Elävä perintö -wiki

    Esittäminen, esitys, suoritus – jotakin, mikä tapahtuu muiden edessä. Esittävää taidetta ovat esimerkiksi teatteri, nukketeatteri, sirkus ja pantomiimi. Tähän voi kuulua myös esityksen valmistelu tai esityksessä käytettävät seikat kuten katsojien ja kuulijoiden läsnäolo ja osallisuus.


    Katso myös Scenkonst ja Performing arts.