Aikamatkat museoissa

From Elävä perintö -wiki
Jump to navigation Jump to search


Kuva: Sagalundin museo

Kuvaus

Museoilla on käytössään useita metodeja, joilla historiaa tehdään tutuksi museokävijöille. Opastetut kierrokset ovat yksi tapa kertoa menneestä. Opastuskierroksilla on usein mukana myös lapsikävijöitä, joille opastuskierroksen anti voi jäädä vähäiseksi. Miten tutustuttaa lapsia historiaan mielenkiintoisesti ja mieleenpainuvasti, heille sopivalla tavalla? Aikamatka on hauska ja vastavuoroisuuteen perustuva pedagoginen metodi, jolla voidaan kertoa menneistä ajoista ja tavoista, jotka ovat perustana kaikelle nykyiselle kulttuurille. Aikamatka museoissa perustuu yleensä verstastoimintaan ja historiallisiin roolihahmoihin.

Kuva: Sagalundin museo

Aikamatka voi keskittyä käsillä tekemiseen, jolloin tutustutaan vanhoihin kädentaitoihin, tai matkalla voidaan tavata historian henkilö, joka kertoo omasta ja yhteiskuntaryhmänsä elämästä tiettyä aikakautena. Aikamatka voi olla myös rituaali (esim. häät) tai tapahtuma (nimipäivän vietto) tai jokin vuotuisjuhla (juhannus). Se voidaan räätälöidä ryhmän omien tarpeiden ja toiveiden mukaan koskemaan ryhmälle ajankohtaista teemaa. Aikamatkalla pyritään käyttämään hyväksi ajanmukaista asustusta, rekvisiittaa ja museon tiloja, mutta niiden puuttuessa voidaan nojautua puhtaaseen mielikuvitukseenkin.

Tyypillinen lasten aikamatka noudattaa tiettyä mallia: matka alkaa pukeutumalla ja ”siirtymällä menneisyyteen”. Sen aikana tehdään erilaisia tehtäviä ja aterioidaan yhdessä. Lopuksi palataan taas nykyaikaan ja nykyajan rooleihin. Aikamatka voidaan toteuttaa monenlaisilla tavoilla, mutta sen ytimen muodostavat seuraavat seikat: aikamatka selitetään osallistujille etukäteen ja vierailijat osallistuvat aktiivisesti tapahtumiin, joita ohjaavat historiallisiksi roolihahmoiksi pukeutuneet ohjaajat ja vanhojen käsityötaitojen taitajat.

Keskeistä aikamatkalla on, että jokainen lapsi tekee aikamatkaan sisältyvät toiminnot itse ohjauksen ja esimerkin mukaan. Omin käsin tekemällä ja kokonaisvaltaisesti kaikin aistein kokemalla -miltä tekeminen ja materiaalit tuntuvat, mitä tuoksuja aiheeseen liittyy- asiat muuttuvat mieleenpainuviksi. Aikamatkat välittävät lapsille monipuolista tietoa. Niissä siirretään eteenpäin tietotaitoa vanhoista tavoista ja tottumuksista, saadaan selityksiä asioihin ja uskomuksiin, ja niillä opitaan vanhoja käytäntöjä, juhlatapoja, perinneruokia ja leikkejä. Oman alueen paikallishistoria elävöityy ja näyttäytyy uudenlaisessa muodossa.

Sagalundin museo on kemiöläinen vuonna 1900 perustettu ulkoilmamuseo ja lastenkulttuurikeskus. Se järjestää lapsille aikamatkoja, jotka perustuvat paikallishistoriaan niin kuin kulttuurihistoriallisissa museoissa yleensäkin. Aikamatkoilla lapset pukeutuvat tietyn aikakauden vaatteisiin ja niillä käytetään samanlaisia välineitä, joita tuona aikana oli käytössä. Museomme rekvisiittapankki sisältää asuja ja välineitä 1700-luvulta 1980-luvulle. Rekvisiittapankin sisältö koostuu autenttisista vanhoista välineistä, jotka eivät ole museoesineitä, sekä museoesineiden ja -asujen kopioista.

Kuva: Sagalundin museo

Tausta

Historian elävöittäminen pedagogisissa tarkoituksissa aloitettiin Sagalundissa 1980-luvun lopulla. Vuonna 1992 toiminnassa oli ensi kertaa mukana roolihahmoja, ja tuolloin myös lapset otettiin mukaan elävöittämiseen. Lapsille suunnatut aikamatkat aloitettiin vuonna 1994, ja samaan aikaan alettiin järjestää vanhan ajan koulupäiviä vanhassa pedagogio- eli alkeiskoulurakennuksessa.

Käsityötoiminta tarvitsi omat tilansa: vuonna 2002 otettiin käyttöön Elämysverstas, tila, joka omistettiin museopedagogiselle toiminnalle ja kädentaidoille. Verstasta hyödyntää myös museon oma kerho Sagalundklubben, jonka yhtenä toimintaperiaatteena on, että lapset opettavat muita lapsia. Kerholaiset ovat mukana yleisötapahtumissa opettamassa jo oppimiaan taitoja muille. Vuodesta 2005 lähtien Sagalund on toiminut museopedagogisena keskuksena, joka jakaa tietoa ja ideoita muille kulttuuriperinnön kanssa toimijoille ja toimii itse uusien ideoiden kokeilijana.

Sagalundin aikamatkat on kehitetty museomme ja palvelujemme käyttäjien kuten koulujen toimintaan sopiviksi. Oppia on haettu mm. Jamtlin ulkoilmamuseon Britt-Marie Borgströmin kehittämästä aikamatkametodista sekä Henrik Summaselta Interaktiva institut i Stockholmista sekä Mölndalin museon Charlotte Hulténilta.

Tulevaisuus

Toteuttamisessa teemme yhteistyötä paikallisten ja alueellisten tahojen, esimerkiksi kulttuuritoimen, muiden paikallismuseoiden ja paikallisen musiikkiopiston kanssa. Yhteistyötä tehdään myös valtakunnallisten tahojen kanssa. Näihin kuuluu Suomen lastenkulttuurikeskusten verkosto.

Sagalundin lastenkulttuurikeskus noudattaa toiminnassaan ekologisia periaatteita ja ekologisuus liitetään myös aikamatkoihin. Tämä tulee hyvin esiin koulukasvimaatoiminnassamme, jossa lapset viljelevät maata ja kasvattavat vihanneksia ja juureksia mahdollisimman luonnonmukaisesti. Kasvimaatoiminta on samalla aikamatka omavaraistalouden aikaan. Museon puutarhaan, Kemiönsaaren ja ympäristökuntien koulujen pihamaille ja 4H-kerhojen yhteyteen on perustettu kasvimaita, joissa lapset saavat kokea kasvattamisen riemun siemenestä sadonkorjuuseen asti. Lastentoiminnan ekologisuuteen ja kestävän kehityksen teemoihin paneudutaan tulevaisuudessa yhä enemmän.

Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt

Sagalundin museo http://www.sagalund.fi

Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin

Lastenkulttuurikeskusten verkosto http://www.lastenkulttuuri.fi

Björkman, John & Näse, Li, 2009. Sagalund lever. Inspiration till livslångt lärande.

Kamara, Anna & Tiainen, Kristiina, 2015.Kädet multaan! Koulukasvimaa alakouluikäisille. Lastenkulttuurikeskuksen menetelmäopas.

Ylikoski, Annina 2012 Att resa över tid och rum. Metodguide om tidsresor och kulturarvspedagogik. Metodhandbok för barnkulturcentrum.

Slotte, Johanna, 2013. Barnen på råttfällan.

Slotte, Johanna 2015. Barnen på krängbänken.