Diskussionskort för samtal och gemenskap kring handarbete

From Elävän perinnön wikiluettelo


Kortlek.
Foto: Sonja Karlsson/Taitoliitto, 2018.

Beskrivning

Diskussionskorten för Samtal och gemenskap kring handarbete är framför allt avsedda för grupper med intresse för handarbete för att väcka samtal om handarbetets betydelse. Syftet med korten är att inspirera och uppmuntra dem som är intresserade av handgjord skapande att formulera och dela sina erfarenheter, upplevelser och åsikter om handarbetets och handarbetskulturens betydelse.

Korten har fem teman: hantverkstraditioner, hantverksskicklighet, gemensamt handarbete, handarbete för välbefinnande och påverkan genom handarbete. Kortens teman är olika perspektiv på handarbetskulturen. Varje tema har 16 kort och på varje kort står en tanke eller ett påstående med anknytning till temat och frågor i anslutning till funderingarna. Kortleken har tio Undersök och testa-kort, två för varje tema. Innehållet i dessa kort vägleder till att undersöka och testa, komma med idéer till temainnehåll och genomföra dem i praktiken. Sammanlagt har kortleken 90 kort: 80 temakort samt 10 Undersök och testa-kort.

Kortserien är särskilt tänkt för situationer där man samlas kring handarbete, såsom handarbetsklubbar, handarbetskvällar eller som inspiration för hantverksstudier. Man kan bygga samtal och funderingar kring kortens teman, plocka ut intressanta teman eller utvidga samtalet utifrån idéer och frågor som väcks ur korten. Det är lätt att koppla konversatörernas erfarenheter om handarbete samt deras handarbetsprodukter till kortens teman. Det är viktigt att anpassa användningen av korten till gruppen och framskrida enligt dess förutsättningar. Diskussionskorten kan även användas ensam, som inspiration till egna funderingar, testande och förehavanden.

Diskussionskorten finns tillgängliga på finska och svenska. Korten kan köpas från Taitoforbundets nätshop.


Bakgrund

Bakom kortserien ligger sammankomster för Samtal och gemenskap kring handarbete som anordnas av Taitoförbundet och lokala Taitoföreningar. Det levande kulturarvets Handarbetscirkel har funderat på olika sätt som handarbetsskapare kan delta i att definiera och värna om kulturarvet och sammankomsterna för Samtal och gemenskap kring handarbete utformades för att förverkliga detta mål. På sammankomsterna samlas hobbyutövare och yrkesfolk kring handarbete för att handarbeta och prata om handarbete, handarbetets betydelse och handarbetskulturen. Sammankomster har arrangerats runtom i Finland sedan år 2016. Under sammankomsterna har det blivit påtagligt att handarbetsskaparna har ett behov och en vilja att förutom skapandet även dela med sig av sina tankar och erfarenheter om handarbetets betydelse. Diskussionskorten för Samtal och gemenskap kring handarbete har utvecklats för dessa situationer: med hjälp av korten är det möjligt att fundera över och sätta ord på handarbetets och handarbetskulturens övergripande betydelse.

Taitoförbundet har producerat formatet och innehållet på diskussionskorten för Samtal och gemenskap kring handarbete.


Framtiden

Målet är att skapa diskussionskort för att komplettera digitalt material, som kan användas i projekt och planeringsprocesser i vilka handarbetsskapare deltar. Även handarbetskulturens bakgrunder och material som öppnar upp olika slags perspektiv på handarbetskultur produceras till nätverket i mån av möjlighet.

Möjligheterna att översätta diskussionskorten för Samtal och gemenskap kring handarbete till engelska utreds för att korten ska kunna användas av en ännu större användarskara. Språkversionerna gör det även möjligt att utveckla nya användningsändamål för korten.


Aktör som står bakom förslaget

Taitoförbundet, Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf

Källor och länkar till övrig information

Mer information och till nätshop: Käsityön äärellä -keskustelukortit. 14.3.2018

Sammankomst för Samtal och gemenskap kring handarbete i Saarijärvi 2016