Presentation

From Elävän perinnön wikiluettelo
This page is a translated version of the page Esittely and the translation is 100% complete.

Immateriellt kulturarv är ett levande arv som är närvarande i vår vardag och det ingår i alla former av mänsklig verksamhet. Det kan till exempel vara muntliga traditioner, scenkonst, festligheter och seder, hantverkskunnande samt kunskaper om och färdigheter kring naturen och världsalltet. Utifrån dem kan föremål, olika uttrycksformer eller exempelvis maträtter och lekar utformas.

Det immateriella kulturarvet innefattar fenomen som är levande och föränderliga från generation till generation. Kulturarvet har många former och kan anta egenskaper från såväl grannbyn som från andra sidan jordklotet. Det får sin styrka från grupper av människor och är beroende av dem som upprätthåller kunskap, färdigheter och seder. Gruppmedlemmarna avgör själva det värde och den betydelse som den egna gruppens levande kulturarv har.

En internationell konvention styr tryggandet av det levande kulturarvet. Konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet godkändes år 2003. Redan nu har avtalet undertecknats av 180 stater. Konventionens mål är att det levande kulturarvet ska erkännas och värnas.

Finland undertecknade år 2013 konventionen och Museiverket ansvarar för genomförandet av konventionen i Finland i samarbete med ett brett nätverk av aktörer och tillsammans med ringar för det levande kulturarvet.

För mera information, se aineetonkulttuuriperinto.fi/sv och facebook.com/elavaperinto. Se även http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv/

Information om förteckningen

Till konventionen hör även att länderna ska upprätta förteckningar över immateriellt kulturarv. De är verktyg för att identifiera, beskriva och förmedla uppgifter om levande traditioner. De kan omfatta såväl traditioner och praktisk kunskap med stor utbredning som seder och bruk inom små grupper. Wiki-förteckningen gör det möjligt att få tillgång till ny information om levande traditioner i Finland.

I Finland genomförs förtecknandet på två nivåer. I den här wiki-förteckningen presenteras exempel på immateriellt och levande kulturarv i Finland. Den öppna, wiki-baserade förteckningen erbjuder grupper av människor möjligheten att presentera sitt eget immateriella kulturarv. Förteckningen utgör samtidigt en möjlighet till att delta i tryggandet av det levande kulturarvets mångfald. Förteckningen är ett levande dokument som ständigt kompletteras och uppdateras. Arbetet har bara börjat, eftersom det finns en oändlig mängd kulturarv.

Wiki-förteckning över levande kulturarv öppnades i Februari 2016. Det finns redan 180 artiklar från över 250 grupper på fem olika språk! De fenomen som ingår i Wiki-förteckningen kan senare föreslås till den Nationella förteckning över det levande kulturarvet. Artiklar i båda förteckningar måste updateras varje tredje år.

Utgående från konventionen upprätthåller Unesco två förteckningar över immateriellt kulturarv samt ett register över goda metodiska exempel. Med hjälp av förteckningarna vill man ge det levande kulturarvet synlighet runtom i världen och dela med sig av goda exempel länderna emellan.

Den finländska bastutraditionen nominerades till Unescos förteckning över immateriella kulturarv vid den mellanstatliga kommitténs möte 17.12.2020. Finlands nästa nationella ansökan gäller fioltraditionen i Kaustby. Finland har också tillsammans med de övriga nordiska länderna nominerat den nordiska klinkbåtstraditionen. Beslut om båda väntas komma i december 2021.

Fråga och kommentera! aineetonkulttuuriperinto(at)museovirasto.fi