Genius Loci -sivusto

From Elävän perinnön wikiluettelo
Genius Loci -sivuston logo.
Genius Loci – paikan henki.


Kuvaus

Genius Loci -sivustolle sijoiteltu aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö tarjoaa asukkaille ja vierailijoille kiintoisia ja jännittäviä kohteita omaehtoiseen seikkailuun ja matkailuun historiallisella Keski-Pohjanmaalla. Genius locia eli paikan henkeä rikastuttavat historialliset kohteet, faktat, legendat ja kertomukset - sekä uutuutena sisältörikkaat reittikokonaisuudet.

Hankekokonaisuus on tuottanut lähes 900 paikkakertomusta ja 10 kulttuuriperintöreittiä historialliselta Keski-Pohjanmaalta. Kolmikielisen sivuston (suomi, ruotsi, englanti) on rakentanut sisältöineen ja tietoteknisine ratkaisuineen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen työtiimi vuosina 2012-19. Myös paikalliset kotiseututiimit ovat olleet aktiivisesti mukana reittien suunnittelussa.

Hankekokonaisuutta ovat rahoittaneet Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013) ja Pohjanmaan ELY-keskus (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014−2020).

Tausta

Hankkeessa on yhdistetty humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja kehittäminen sekä ICT-kehitystyö. Voidaan puhua poikkitieteellisestä kehittämisajattelusta, jossa yhdistyvät monialainen akateeminen tutkimus sekä vahva käytännön ja hyödyntämisen näkökulma.

Tulevaisuus

Genius Loci -sivuston tehokas hyödyntäminen alueen matkailualan yritysten, yhdistysten ja yhteisöjen palveluissa ja tuotteissa edellyttää jatkotoimenpiteitä. Työn alla on mm. matkailukirjanen, jossa keskipohjalaiset kulttuuriperintöreitit ovat esillä tarinoineen, valokuvineen ja karttoineen. Matkailukirjanen ja Genius Loci -sivusto tukevat toisiaan.

Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt

Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin

Genius loci -sivusto

Kari Ilmonen (2014) Genius Loci: paikan henki historiallisella Keski-Pohjanmaalla. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Kari Ilmonen (2015) Pohdintoja historian ja kulttuuriperinnön käytöstä. Teoksessa Luovuuden lähteillä: välähdyksiä keskipohjalaisesta kulttuurista. Anni Saari (toim.). Suomen kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto. S. 38-42.

Kari Ilmonen (2016) Kulttuuriperintö maaseudun matkailuyritysten tuotteissa ja palveluissa. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Kokkola.