Genius Loci -sivusto

From Elävä perintö -wiki
Jump to navigation Jump to search
Genius loci.JPG


Kuvaus

Genius Loci -sivustolle sijoiteltu aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö tarjoaa asukkaille ja vierailijoille kiintoisia ja jännittäviä kohteita omaehtoiseen seikkailuun ja matkailuun historiallisella Keski-Pohjanmaalla. Genius locia eli paikan henkeä rikastuttavat historialliset kohteet, faktat, legendat ja kertomukset. 

Hanke on tuottanut noin 700 paikkakertomusta historialliselta Keski-Pohjanmaalta. Kolmikieliseltä sivustolta (suomi, ruotsi, englanti), joka toimii hankealueen kulttuuriperinnön paikkatietopalveluna, löytyy myös julkaisu, joka taustoittaa sivuston sisältöä, tekotapaa ja tekijöitä. Sivuston rakensi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen työtiimi vuosina 2012-14. 

Tausta

Hankkeessa on yhdistetty humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja kehittäminen sekä ICT-kehitystyö. Voidaan puhua poikkitieteellisestä kehittämisajattelusta, jossa yhdistyvät akateeminen tutkimus sekä vahva käytännön ja hyödyntämisen näkökulma.

Tulevaisuus

Tavoitteena on hakea rahoitusta mm. sivuston tekniseen (mm. interaktiivisuus, tarkemmat kartat) ja sisällölliseen (paikkakertomusten ja valokuvien lisääminen, kulttuuireittien ja teemakokonaisuuksien rakentaminen) kehittämiseen. Sivuston tehokas hyödyntäminen alueen matkailualan yritysten, yhdistysten ja yhteisöjen palveluissa ja tuotteissa edellyttää jatkotoimenpiteitä.

Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt

Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin

Sivuston osoite: http://geniusloci.chydenius.fi

Kari Ilmonen (2014) Genius Loci: paikan henki historiallisella Keski-Pohjanmaalla. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. http://issuu.com/unichydenius/docs/gl

Kari Ilmonen (2015) Pohdintoja historian ja kulttuuriperinnön käytöstä. Teoksessa Luovuuden lähteillä: välähdyksiä keskipohjalaisesta kulttuurista. Anni Saari (toim.). Suomen kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto. S. 38-42. http://siirto.kosila.fi/skr/#/article/38/page/1-1

Kari Ilmonen (2016) Kulttuuriperintö maaseudun matkailuyritysten tuotteissa ja palveluissa. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Kokkola. http://issuu.com/unichydenius/docs/978-951-39-6628-7