Iltasatu

From Elävän perinnön wikiluettelo
Iltasatu
Mukana kansallisessa luettelossa
Sijainti Suomi
Asiasanat lukeminen, lastenkirjat, nuortenkirjat, sadut, uni, nukkuminen, iltasatu, tarina, tarinankerronta, ääneenlukeminen

Perinteen harjoittajat ja tuntijat

Iltasatuja luetaan suomalaisissa perheissä valtakunnallisesti riippumatta maantieteellisestä sijainnista tai yhteiskuntaluokasta. Satuja luetaan pääosin alle kouluikäisille lapsille, mutta myös jo itse lukemaan oppineille koululaisille. Ääneen lukeminen ei rajoitu vain iltasatuihin, vaan ääneen voidaan lukea esimerkiksi päiväunille rauhoituttaessa tai muuten keskellä päivää. Satuja lukevat sekä vanhemmat että isovanhemmat, vanhemmat sisarukset tai muut lasten kanssa aikaa viettävät aikuiset. Neuvolat, kirjastot ja lukemisen parissa työskentelevät järjestöt tukevat perinnettä. Iltasadun lukemisen voi ajatella olevan jokaisen lapsen perusoikeus.

Erilaisia lastenkirjoja pinoissa.
Kotimaisia lastenkirjoja.

Perinteen harjoittaminen

Lapsille luetaan ääneen nukkumaan mennessä. Näin lapsi rauhoittuu ennen nukahtamista. Useimmiten iltasatuja luetaan alle kouluikäisille lapsille, mutta myös kouluikäisille lapsille voidaan lukea iltasatuja. Lukemaan oppinut lapsi voi välillä lukea ääneen myös aikuiselle. Perheissä luetaan iltaisin kuvakirjoja, satuja, loruja ja lastenromaaneja. Iltalukemiseksi kelpaa mikä tahansa teksti, joka kiinnostaa lukijaa ja kuulijaa. Iltasatuja voidaan myös kertoa vapaasti. Iltasadun lukeminen on tärkeä yhteinen hetki perheissä. Yhdessä ääneen lukeminen tukee lapsen kielellistä kehitystä ja laajentaa sanavarastoa, opettaa keskittymään ja rauhoittumaan ja tukee lapsen vuorovaikutustaitojen kehitystä. Ennen nukkumaanmenoa luettava iltasatu- tai tarinahetki tulisi kuulua jokaisen lapsen perusoikeuksiin siinä missä hampaiden pesunkin. Läheskään aina tämän lukuhetken ei silti tarvitse ajoittua myöhäiseen iltaan, jolloin koko perhe voi olla päivän juoksuista jo liiankin väsynyt. Perheen yhteinen lukuhetki voi vallan hyvin olla vaikka ennen kylpyä tai iltapalaa, kun kaivataan pieni rauhoittuminen ennen nukkumaanmenoa. Juuri ennen nukkumaanmenoa voi lukea rauhoittavia runoja tai laulaa unisia lauluja.

Lapset, joille luetaan päivittäin, nukkuvat tutkimusten mukaan pidempään kuin ne lapset, joille ei lueta juuri lainkaan.

Perinteen taustaa ja historiaa

Iltasadun lukeminen pohjautuu tarinankerrontaperinteeseen. Suullinen tarinankerronta on vanha perinne, jota on Suomessa harjoitettu pitkään. Alkuun tarinoita kerrottiin iltaisin kaiken ikäisille, ja ne saattoivat olla esimerkiksi opettavaisia, viihteellisiä tai välittää erilaisia uskomuksia. Kun kirjoja alettiin painaa enemmän ja lastenkirjallisuus eriytyi omaksi lajikseen, alettiin lukea iltaisin ääneen kirjasta. Iltasaduksi luettiin perinteisiä kansansatuja ja myöhemmin taidesatuja. Sittemmin lukeminen on laajentunut kuvakirjoihin, tarinoihin sekä lasten- ja nuortenromaaneihin.

Lapsi ja aikuinen lukevat kirjaa
Kuvakirja antaa pienelle lapselle lukuelämyksen.

Perinteen eteenpäin välittäminen

Ne lapset, joille on luettu iltasatuja, lukevat usein ääneen aikuisina omille lapsilleen. Isovanhemmat ylläpitävät iltasatuperinnettä usein sellaisissakin perheissä, joissa vanhemmat eivät lue ääneen. Perinteen jatkamista tukee myös ääneen lukeminen päiväkodeissa ja kouluissa. Päiväkodeissa saatetaan lukea satua lepohetkelle rauhoituttaessa. Lukukeskuksen ja Suomen Kulttuurirahaston Lukulahja lapselle -hanke vahvistaa iltasadun lukemisen perinnettä jakamalla neuvoloissa tietoa lukemisen tärkeydestä sekä lahjoittamalla oman kirjakassin jokaiselle syntyvälle lapselle.

Satulahja-kirjan kansikuva.
Satulahja-kirja lahjoitetaan neuvoloissa vuosina 2019-2021 syntyville vauvoille osana Lukulahja lapselle -hanketta.


Perinteen tulevaisuus

Satujen lukeminen voi muuttaa muotoaan. Iltainen tarinankerronta on jo muuttunut kirjan lukemiseksi, ja kirjan lukeminen puolestaan on edelleen monipuolistunut niin, että satujen ja tarinoiden ohella iltasaduksi voidaan lukea vaikka tietokirjaa tai sarjakuvaa. Jo nyt monet kuuntelevat lukemisen sijaan äänikirjoja, ja iltasadun voi paperisen kirjan sijaan lukea sähköiseltä laitteelta. Kuitenkin tarinankerronta ja rauhoittuminen illalla tarinan äärelle tuskin katoavat. Hektisessä ajassamme iltasadun äärelle rauhoittuminen ennen nukahtamista on entistä tärkeämpää. Lisäksi lukemisen merkitys painottuu nykyisessä viestintäyhteiskunnassa, ja panostukset lukutaitoon alkavat iltasadun lukemisesta.

Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt

Lastenkirjainstituutti

Lukukeskus

Suomen sanataideopetuksen seura

Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin

Lue Lapselle