Käsityön äärellä -keskustelukortit

From Elävän perinnön wikiluettelo
Lähikuva korttipakasta ja ohjevihkosesta.
Korttipakassa on 90 korttia ja ohjevihkonen.


Kuvaus

Käsityön äärellä –keskustelukortit on tarkoitettu erityisesti käsityöstä kiinnostuneille ryhmille virittämään keskusteluja käsityön merkityksestä. Korttien tarkoitus on innostaa ja rohkaista käsityöstä kiinnostuneita sanoittamaan ja jakamaan kokemuksiaan, elämyksiään ja näkemyksiään käsityön ja käsityökulttuurin merkityksestä.

Korteissa on viisi teemaa: käsityöperinne, käsityötaito, yhteisökäsityö, hyvinvointikäsityö ja käsityövaikuttaminen. Korttien teemat ovat näkökulmia käsityökulttuuriin. Kussakin teemassa on 16 korttia, ja jokaisessa kortissa on teemaa koskeva ajatus tai väite ja siihen liittyviä kysymyksiä. Korttipakassa on kymmenen Tutki ja kokeile –korttia, kaksi jokaisesta teemasta. Näiden korttien sisällöt johdattavat tutkimaan ja kokeilemaan, ideoimaan ja toteuttamaan teemojen sisältöjä käytännössä. Yhteensä korttipakassa on 90 korttia: 80 teemakorttia sekä 10 tutki ja kokeile –korttia.

Korttisarja on ajateltu erityisesti tilanteisiin, joissa on keräännytty käsityön äärelle, kuten käsityökerhoissa, käsityöilloissa tai virikkeeksi käsityön opiskeluun. Keskusteluja ja pohdintoja on mahdollista rakentaa korttien teemojen ympärille, poimia kiinnostavimmat teemat tai laajentaa keskustelua korttien pohjalta heräävistä ideoista ja kysymyksistä. Korttien teemoihin on helppo kytkeä keskustelijoiden kokemuksia käsityöstä sekä heidän käsityötuotteitaan. Tärkeää on sovittaa korttien käyttötapa ryhmään ja edetä sen ehdoilla. Keskustelukortteja voi käyttää myös yksin, oman ajattelun, kokeilujen ja tekemisen virikkeenä.

Keskustelukortit on saatavilla suomen ja ruotsin kielellä, ja kumpiakin voi tilata Taitoliitosta.

Kortteja jokaisesta viidestä teemasta levitettynä pöydälle.
Keskustelukorteissa on viisi teemaa.

Tausta

Korttisarjan taustalla ovat Taitoliiton ja paikallisten Taitojärjestöjen järjestämät Käsityön äärellä – tapaamiset. Elävän perinnön Käsityörinki on pohtinut tapoja käsityön tekijöiden osallistamiseksi kulttuuriperinnön määrittelemiseen ja vaalimiseen, ja Käsityön äärellä –tapaamiset muotoutuivat toteuttamaan tätä tavoitetta. Tapaamisissa käsityön harrastajat ja ammattilaiset kokoontuvat käsityön äärelle, tekemään käsitöitä ja keskustelemaan käsityöstä, käsityön merkityksestä ja käsityökulttuurista. Tapaamisia on järjestetty eri puolilla Suomea vuodesta 2016 lähtien. Tapaamisissa on tullut ilmeiseksi käsityön tekijöiden tarve ja halu tekemisen lisäksi myös jakaa ajatuksia ja kokemuksia käsityön merkityksestä. Käsityön äärellä -keskustelukortit on kehitetty näihin tilanteisiin: korttien avulla on mahdollista pohtia ja sanoittaa käsityön ja käsityökulttuurin merkitystä laaja-alaisesti.

Käsityön äärellä –keskustelukorttien formaatin ja sisällön on tuottanut Taitoliitto.


Tulevaisuus

Tutkitaan mahdollisuudet kääntää Käsityön äärellä –keskustelukortit englannin kielelle, jotta kortteja voisi käyttää yhä laajempi käyttäjäkunta. Kieliversiot tekevät mahdolliseksi myös uusien käyttötapojen kehittämisen korteille.


Keskustelukorttien teemojen tunnuskuvat ja esimerkki teemakortin sekä tutki ja kokeile -kortin sisällöstä. Korttien visuaalinen ilme ja taitto ©Elina Ahonen.

Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt

Taitoliitto, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin

Lisätietoja ja korttien tilaaminen: Käsityön äärellä -keskustelukortit