Kässämarttatoiminta

From Elävä perintö -wiki
Jump to navigation Jump to search


Elämä on parasta itse tehtynä.JPG

Kuvaus

Kässämarttatoiminta on vapaaehtoispohjalta tapahtuvaa käsityötoimintaa, jossa tavoitteena ovat yhdessä tekeminen, uusien taitojen oppiminen, perinteen siirtäminen ja taitojen opettaminen eteen päin. Toiminta on käynnistynyt Uudenmaan alueella, mutta nykyisin kässämarttaryhmiä on eri puolella maata. Kässämartat järjestivät vuonna 2015 200 tapahtumaa, joihin osallistui yli 5000 henkilöä. Kässämarttoja oli mukana toiminnassa 293 ja kässäuutiskirjeen on tilannut 750.

Marttayhdistyksissä on aina tehty käsitöitä, ja monet martat ovat taitavia ja innostuneita käsityöharrastajia. Martoilta – niin järjestön työntekijöiltä kuin harrastusmartoiltakin - kysytään usein neuvoa käsityöasioissa. Marttajärjestön palveluksessa ei ole käsityöneuvojia, eikä ammatillinen käsityöneuvonta kuulu järjestön toimialaan. Vapaaehtoisten vetämä kässämarttatoiminta täydentää marttajärjestön ammatillista kotitalousneuvontaa.

Kässämartat tarjoaa mahdollisuuden syventää ja laajentaa käsityöharrastusta ja tavata muita marttoja yli yhdistysrajojen. Käsitöiden tekeminen voi olla yksinäinen harrastus, mutta kässämarttatoiminta tarjoaa yhdessä tekemisen iloa ja yhteisöllisyyttä.

Kässämarttojen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti martat käsityötaitoihin katsomatta, mutta toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille. Kässämarttoihin voi tulla oppimaan ja opettelemaan. Myös pidemmälle harrastuksessaan edenneet saavat uusia ideoita ja virikkeitä, ja lisäksi heillä on mahdollisuus jakaa taitoaan muille. Yhtenä tavoitteena on ketjukoulutuksen periaate, eli kässämarttojen tilaisuuksissa opittuja asioita opetettaisiin edelleen omien yhdistysten marttailloissa ja muissa tilaisuuksissa.

Kässämarttatoiminnan pääasiallinen toimintamuoto on kerran kuukaudessa kokoontuva Kässäkahvila. Sen aiheena ovat olleet mm. erilaiset neule- ja virkkaustekniikat, kierrätysmateriaalien käyttö, perinnekäsityöt ja asiantuntijavieraiden luennot. Ohjaajina toimivat pääsääntöisesti marttavapaaehtoiset.

Kässämarttatoiminnan puitteissa on osallistuttu useisiin hyväntekeväisyyskampanjoihin ja tempauksiin, kuten neulottu sukkia asunnottomille, tehty hartiahuiveja vanhainkotiin ja neulottu vauvanmyssyjä. Toiminnasta tiedotetaan sähköpostin, blogin ja Facebook-ryhmän kautta. Tilaisuuksissa jaetut materiaalit ovat vapaasti käytettävissä.

Vuonna 2015 martat virkkasivat vihanneksia ja hedelmiä päiväkoteihin.


Tausta

Uudenmaan marttapiirissä ideoitiin ja kokeiltiin käsityökerhoa ensimmäisen kerran syksyllä 2007.Varsinaisesti järjestäytynyt käsityötoiminta Kässämarttojen nimellä käynnistyi kuitenkin vuonna 2009 Marttojen 110-vuotisjuhlavuoden vauvansukkakampanjan myötä. Uudenmaan piirin tiloissa järjestettiin vuonna 2009 useita tilaisuuksia, joissa opastettiin vauvan sukkien neulomista. Nämä tilaisuudet olivat valtavan suosittuja. Syksyllä 2009 kokoontumisissa oli myös muita aiheita, mm. peittotilkkujen neulominen.

Alkuvaiheessa Uudenmaan Marttojen työntekijä oli mukana Kässämarttojen kokoontumisissa, mutta asteittain Kässämartat on siirtynyt toimimaan yhä itsenäisemmin. Uudenmaan piiri tarjoaa Kässäkahvilalle kokoontumistilat ja tiedottaa toiminnasta. Kässämartoilla on vetäjä, jonka ympärille on muodostunut aktiivisten toimijoiden muodostama ydin. Nämä vastaavat osaltaan toiminnan suunnittelusta ja kässäkahvilan ohjelmasta.

Kässämarttatoimintaa on nykyään useissa marttapiireissä Uudenmaan hyvien kokemusten innoittamana.

Huhtikuussa 2015 kässäkahvilassa tehtiin vanhoista farkuista uutta.

Tulevaisuus

Kässäkahvilatoimintaa on tarkoitus jatkaa toimintamuotoa jatkuvasti arvioiden ja kehittäen. Marttojen käsityötoiminta tukee järjestön kotitalousneuvontaa ja on osa järjestön pitkää historiaa. Martat voivat osaltaan edistää käsityötaitoja ja siirtää niitä eteenpäin.

Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt

Uudenmaan Martat / kässämarttatoiminta

Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin

http://kassamartat.blogspot.fi/