MAPPA.fi - ympäristökasvatuksen, ulkona oppimisen ja kestävän elämäntavan hakupalvelu

From Elävän perinnön wikiluettelo


Kuvaus

MAPPAsta löydät yli 200 tuottajan yli 1600 materiaalia, sekä tapahtumat ja koulutukset kalenterista ja palvelut kartalta ulkona oppimiseen, ympäristökasvatukseen ja kestävän elämäntavan opettamiseen. Materiaalit on tarkoitettu pääsääntöisesti opetus-, kasvatus- ja nuorisotyöhön. Materiaalien sisällöstä vastaavat niiden julkaisijat ja kukin käyttäjä arvioi itse materiaalin sopivuuden kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Rekisteröitymällä käyttäjäksi voit lisätä omia materiaalejasi ja palevluita sekä koota omia teemareppuja ja suunnitella monialaisia oppimiskokonaisuuksia MOK-työkalun avulla. MAPPAassa vieraillaan vuosittain yli 100 000 kertaa.

Tausta

MAPPAa ylläpitää ja kehittää Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry. Palvelu syntyi vuosina 2013—2016 Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämän ympäristökasvatuksen hankeavustuksen turvin ja sen ylläpidon ja edelleenkehittämisen on mahdollistanut Opetus- ja kulttuuroiministeriö. Tarvittiin palvelu, joka kokoaisi hajallaan netissä olevat opetuksen ja kasvatuksen tueksi tarjolla olevat materiaalit ja sittemmin myös palvelut ja tapahtumat helposti ja kohdennetusti yhdestä osoittesta löydettäväksi. MAPPAn

Tulevaisuus

MAPPA uudistuu vuonna 2022 ja uudistettu palvelu avataan syksyllä 2022. Silloin MAPPA saa myös jälleen uusia ominaisuuksia.

Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto

Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin

mappa.fi luontokoulut.fi