Marjastus

From Elävä perintö -wiki
Jump to navigation Jump to search
Aikuinen ja kaksi lasta marjastamassa järven rannalla.
Marjastus on koko perheen harrastus. Kuva: Arktiset aromit ry.

Perinteen harjoittajat ja tuntijat

Ravinnon hankkiminen luonnosta on huomattavasti vanhempaa kuin maanviljely. Jo ensimmäiset Suomeen tulleet metsästäjä-keräilijät hyödynsivät marjoja muiden luonnonantimien ohella. Lähes jokainen suomalainen muistaa nykyisinkin lapsuusajan marjaretket kavereiden, vanhempien tai isovanhempien kanssa.

Suomalaiset ovat innokkaita marjastajia. Suomalaisten marjastusaktiivisuutta ovat tutkineet mm. Arktiset Aromit ry ja Metsäntutkimuslaitos. Arktiset Aromit ry:n vuosina 1997 ja 2007 työikäiselle väestölle kohdentamien tutkimusten mukaan marjat hankittiin kotitalouksiin pääasiassa itse poimien. Luonnonmarjoja poimi 67 % tutkimukseen vastanneista vuonna 1997 ja 73 % vuonna 2007. Vuoden 2007 tutkimuksessa marjastusta harrastivat innokkaimmin 55-64 –vuotiaat henkilöt. Muissa ikäryhmissä poimintainnokkuus ei ole yhtä suurta.

Vuonna 2011 Arktiset Aromit ry kartoitti metsämarjojen poiminta-aktiivisuutta myös Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan työikäisen väestön keskuudessa. Pohjoisessa poiminta-aktiivisuus osoittautui selvästi maan keskiarvoa korkeammaksi. Omaan käyttöön marjoja poimi 90 %, tuttaville 20 % ja myyntiin 10 % näiden maakuntien kotitalouksista. Keskimäärin puolukkaa ja mustikkaa poimittiin 25 kg taloutta kohti.Marjoja suomalaiset poimivat omaan käyttöön. Alle 10 % vastaajista myi poimimiaan marjoja. Alhaisen myynti-innostuksen vuoksi monet yritykset kutsuvat kesäisin Suomeen ulkomaisia marjastajia.

Arktiset Aromit ry on valtakunnallinen luonnontuotealan toimialajärjestö, joka toiminnallaan edistää luonnontuotteiden talteenottoa, jatkojalostusta ja käyttöä sekä parantaa tuotteiden laatua.

Perinteen harjoittaminen

Suomalaiset poimivat edelleen marjoja omiksi tarpeiksi pakastettavaksi. Kesämökkeilyyn sisältyy usein myös marjaretket. Suomalaisilla on useita luontoharrastuksia, jotka innostavat liikkumaan metsissä vuodesta toiseen. Myös marjojen viljely kotipuutarhassa on suosittua moniin muihin maihin verrattuna.

Lähikuva mustikoiden poimimisesta käsin.
Marjojen käsinpoimintaa. Kuva: Arktiset aromit ry.

Luonnonantimien hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista tiedetään yhä enemmän, mikä lisää kiinnostusta marjoihin ja niiden hyödyntämiseen. Ihmisten kasvava kiinnostus lähiruokaan on myös omiaan edistämään luonnontuotteiden talteenottoa. Lapsille marjastusta ja luonnon tuntemusta opettavat mm. päiväkodit, perhepäivähoitajat, koulut, vanhemmat, isovanhemmat ja järjestöt. Uudet sukupolvet jatkavat siten perinteen säilymistä.

Perinteen taustaa ja historiaa

Marjoja on käytetty sekä tuoreena että säilöttynä. Marjasurvosta on tehty puolukoista, karpaloista ja lakoista. Ne ovat sisältämiensä happojen vuoksi hyvin säilyviä marjalajeja. Survosta on säilytetty alkujaan puutynnyreissä viileässä, nykyisin puhtaissa lasipurkeissa tai kannella peitetyissä muoviastioissa. Survos säilyy, kun marjat ovat survotun soseen peitossa ja pinta on tasainen.

Kovakuorisia marjoja, kuten puolukoita ja karpaloita, on säilötty myös veteen. Puhdistetut marjat on laitettu lasi- tai muovitölkkeihin ja kaadettu kylmää vettä päälle niin, että marjat ovat kokonaan peittyneet. Tölkit on säilytetty pimeässä ja viileässä kellarissa.

Kuivaaminen on myös perinteinen marjojen säilöntämuoto. Marjoja on kuivattu uunin pankolla jälkilämmössä, jolloin lämpö ei ole noussut yli 50 asteen. Kuivattavat marjat on levitelty puhtaalle alustalle ja säilötty suljetuissa tölkeissä pimeässä ja viileässä.

Lähikuva mustikoiden poimimisesta poimurilla.
Marjojen poimintaa poimurilla. Kuva: Arktiset aromit ry.

Nykyisin käytämme marjoja etupäässä ruoanlaitossa, mutta aikoinaan niitä on käytetty myös lääkinnällisiin tarkoituksiin. Ensimmäiset kirjalliset todisteet marjojen käytöstä suomalaisessa lääketieteessä löytyvät jo 1400-luvulta Naantalin luostarin yrttikirjasta. Rohtomarjana pidettiin erityisesti katajanmarjaa, jota käytettiin muun muassa raskaudenkeskeytyksiin, reumatismiin, kolotuksiin ja loishäätöihin. Katajanmarjasta valmistetusta öljystä saatiin apua horkkaan ja nivuspaiseisiin. Katajalla tehtiin myös desinfiointia ja haavanhoitoa. Suomen Muurlassa marjojen ja viinan uskottiin ajavan ruttoa ja koleraa.

Lakka auttoi kuumeeseen, puna- ja keuhkotautiin sekä keripukkiin. Karpaloilla torjuttiin keripukkia, hoidettiin kuumetta ja tehtiin lapsille loishäätöjä. Karpalosiirappia myytiin apteekkien valikoimissa vatsarohtona. Tavallisin kotiapteekkien marja on ollut mustikka. Pohjoisessa kansanlääkinnässä mustikka tarjosi helpotusta ripuliin, kuumeeseen ja punatautiin. Myös Elias Lönnrot kirjoitti mustikasta kirjassaan Flora Fennica. Hänellä oli myönteistä sanottavaa lisäksi puolukasta. Ennen vanhaan puolukalla hoidettiin ilmavaivoja, kuumetta ja virtsavaivoja. ”Marjat kuivina vähän kovetuttavia, avulliset vatsataudissa. Marja-mehu vilvoittava kuumeissa”

Metsien marjat ovat olleet yhteistä omaisuutta, niiden poiminta on sallittu kaikille. 1700-luvulla Isojako toi Suomeen yksityisen maanomistuksen. Siitä huolimatta jokamiehen oikeudet säilyivät ja ne turvattiin lailla. Suurimmassa osassa Eurooppaa jokamiehen oikeuksia ei tunneta tai niitä on rajoitettu. Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Niistä nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä niistä tarvitse maksaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä.

Perinteen eteenpäin välittäminen

Pieni lapsi istumassa maassa marjastamassa.
Marjastusta pienestä pitäen. Kuva: Arktiset aromit ry.

Lapsille marjastusta ja luonnon tuntemusta opettavat mm. päiväkodit, perhepäivähoitajat, koulut, vanhemmat, isovanhemmat ja järjestöt. Marjastusharrastuksen ylläpitämiseksi ja marjojen käytön lisäämiseksi järjestetään monenlaisia kampanjoita kilpailuja. Näitä ovat esimerkiksi Arktiset Aromit ry:n toteuttama koulumarjakuukausi Suomen peruskouluissa, marjojen ja sienten poimintakilpailu, Marjastuksen MM-kisat jne.

Perinteen tulevaisuus

Luonnonantimien hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista tiedetään yhä enemmän, mikä lisää kiinnostusta marjoihin ja niiden hyödyntämiseen. Ihmisten kasvava kiinnostus lähi- ja villiruokaan on myös omiaan edistämään luonnontuotteiden talteenottoa. Vuonna 2010 laaditun tutkimuksen mukaan peräti 42 prosenttia 15–24-vuotiaista nuorista oli käynyt vuoden aikana marjametsällä. Suomi on marjanpoiminnassa Pohjoismaiden ykkönen. Kaiken lisäksi nuorison marjanpoiminta ei viime vuosina ole ollut laskussa vaan pikemminkin lisääntynyt. Marjastusperinteen tulevaisuus näyttää siis kohtalaisen valoisalta.

Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt

Arktiset Aromit ry

Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin

Klemettilä, H.,Jaakola, L. 2011: Mansimarjasta punapuolaan. Marjakasvien kulttuurihistoriaa. Maahenki Oy.

Mikkonen, H., Moisio, S. & Timonen, P. 2007: Luonnonmarjojen hyödyntäminen Suomessa. Suomussalmi: Arktiset Aromit ry.

Moisio, Simo & Törrönen, Riitta 2008: Luonnonmarjat. Helsinki: Opetushallitus. ISBN 978-952-13-3437-5.

Pouta, E., Sievänen, T. & Neuvonen, M. 2006: Recreational Wild Berry Picking in Finland - Reflection of a Rural Lifestyle. Society and Natural Resources, 19: 285-304.