Meidän perintö

    From Elävä perintö -wiki
    This page contains changes which are not marked for translation.

    Elävän perinnön wikiluettelosta löytyy lasten ja nuorten tekemiä artikkeleita, jotka on merkitty Meidän perintö -logolla. Lapset ja nuoret ovat tärkeässä roolissa aineettoman kulttuuriperinnön suojelussa ja perinteiden eläväksi tekemisessä, sillä heidän sukupolvensa toteuttaa ja uudistaa perinteitä nyt ja tulevaisuudessa. Tärkeää onkin, että lapset ja nuoret oivaltavat oman osallisuuteensa aineettomaan kulttuuriperintöön, joka ilmenee ja elää osana heidän elämäänsä – arjessa ja juhlassa.

    Oppilaiden tekemät artikkelit ovat syntyneet Opi Aineeton kulttuuriperintö -oppimateriaalisivuston tehtävien innoittamana. Sivustolta löytyy runsas oppimateriaalipankki, jonka avulla elävää perintöä voi käsitellä opetuksessa. Lue lisää http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/.

    Tutustu kaikkiin Meidän perintö-artikkeleihin.