Muinaistekniikan koulutus

From Elävän perinnön wikiluettelo


Kuvaus

Muinaistekniikan koulutusta järjestää Raision seudun koulutuskuntayhtymä Mynämäen toimipisteessä. Koulutukseen hakeudutaan laajalti eri puolelta Suomea ja vuosittain uusia opiskelijoita otetaan keskimäärin 12 henkilöä. Koulutus kestää kaksi vuotta, jonka aikana suoritetaan käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto muinaistekniikan alalta. Tutkintonimike on muinaistekniikan artesaani.

Muinaistekniikan opiskelijat ja valmistuneet muinaistekniikan artesaanit välittävät opittuja taitoja eteenpäin erilaisissa aikakausitapahtumissa, kädentaidon kursseja järjestämällä sekä erilaisissa tilaustapahtumissa kuten leirikouluissa tai ohjelmapalveluina vaikkapa matkailualalla. Lisäksi valmistetaan perinteisiä tuotteita ja käsityövälineitä myyntiin sekä opastetaan niiden käyttöön.

Muinaistekniikan koulutus on laadultaan perinteisiä kädentaitoja ja tapoja tutkivaa, säilyttävää sekä osittain myös nykyaikaan soveltavaa. Koulutuksen sisältö vaihtelee hieman vuosittain, mutta keskeistä sisältöä ovat jatkuvasti olleet:

 • perinteinen puuntyöstö käsityövälinein
 • tuoreen puun työstö
 • vanhat pronssivalumenetelmät
 • taonta
 • perinnetekstiilityöt (keritseminen, kehrääminen, pystykangaspuilla kutominen, lautanauhat, nyörit - ja nauhat ym.)
 • aikakausiasun suunnittelu ja valmistaminen
 • luu- ja sarvityöt
 • nahan perinneparkitus (rasvaparkki, kasviparkki)
 • kalannahan parkitseminen
 • pajunpunonta
 • tuohityöt
 • kivenhionta ja -työstö
 • korutyöt
 • primitiivitekniikat (esimerkiksi tulen teko, kiveniskentä ym.)
 • muinaisruokien valmistus
 • savityöt ja vanhat keramiikan polttotavat
 • tuotesuunnittelu eri tekniikoihin liittyen

Opiskelijoiden ja kouluttajien omien syventymiskohteiden ja kurssien erityisteemojen mukaan muinaistekniikan osaston puitteissa on myös valmistettu esimerkiksi rautaa malmista, lasihelmiä massa- ja lampputekniikoilla, saunottu hikimajassa, rakennettu savesta, tehty päreitä ja paanuja, valmistettu turvekattoinen lintujentarkkailukatos, tehty hirsisalvoksia sekä erilaisia pieniä rakennelmia vanhoilla tekniikoilla. Kokemusta on tullut myös varsijousen valmistamisesta, haarniskoista ja kypärien valmistamisesta, perinnesoittimista, puukkojen valmistamisesta, kivikauden kalastusvälineistä ja keramiikasta sekä monesta muusta eri aiheesta. Osaston kenties isoin voimanponnistus on ollut vuonna 2005 valmistunut viikinkilaiva Helka, joka valmistettiin Lapurin hylkylöydön pohjalta. Helka purjehti Itämerellä kymmenisen vuotta, mutta on nyt museoituna nähtävillä Liedon Vanhalinnassa.

Yhteistyötä on tehty eri laitosten ja toimijoiden kanssa erityisesti perinteiden ja esinehistorian tutkimuksen puitteissa. Ennallistuksia ja pienoismalleja on valmistettu museoille ja arkeologisille kaivausprojekteille: esimerkiksi puukenkiä, muinaisasujen osia, koruja ja näyttelyrekvisiittaa. Tällä hetkellä on tekeillä mäntyisen, arviolta 1100-1200-luvun ruumisarkun ennallistuksen valmistus Ravattulan Ristimäellä tehtyjen arkeologisten löytöjen pohjalta.

Muinaistekniikan osasto ja siellä kouluttajina toimineet henkilöt ovat olleet mukana järjestämässä useita kansainvälisiä kädentaitoihin ja niiden tutkimukseen liittyviä seminaareja. Pääpaino kansainvälisessä yhteistyössä on ollut Itämeren alueen maissa, mutta suomalaisten perinteisten kädentaitojen osaaminen on matkannut laajemmallekin muinaistekniikan opiskelijoiden kansainvälisen työharjoittelun puitteissa. Tällöin vastavuoroisesti on tuotu uusia vaikutteita ja tietoa Suomeen kyseisten maiden paikallisista kädentaidoista ja tavoista. Vuosittaiset kansainväliset opintomatkat ovat suuntautuneet pääosin Skandinavian maihin sekä Viroon.

Perinteen eteenpäin välittäminen

Muinaistekniikan artesaanikoulutukseen otetaan vuosittain keskimäärin 12 uutta opiskelijaa eri puolilta Suomea. Valmistuttuaan he välittävät oppimiaan perinnetaitoja eteenpäin omalla elämänalueellaan. Muinaistekniikan artesaanin koulutus on käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto ja sisällöltään varsin laaja. Perinteisten taitojen syventämiseksi pyritään Raision seudun koulutuskuntayhtymässä järjestämään muinaistekniikan artesaaneille sekä vastaavat taidot omaaville myös käsityöntekijän ammatti- sekä erikoisammattitutkintoihin johtavaa koulutusta.

Tausta

Muinaistekniikan artesaanikoulutus on aloitettu Mynämäellä vuonna 2002 silloisessa Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusopistossa. Alkuvaiheissaan koulutus oli kolmivuotinen nuorisoasteen muotoinen tutkinto, mutta muuttui myöhemmin näyttötutkintopohjaiseksi aikuiskoulutukseksi ja lyheni samassa yhteydessä kaksivuotiseksi. Koulutuksen sisältö on vuosien mittaan hieman muuttunut, mutta keskeiset muinaistekniikan perusmateriaalit ja niihin liittyvät käsityötekniikat ovat pysyneet pitkälti samoina. Koulutusta järjestävä tahon nimi ja osin organisoituminen on vaihdellut vuosien mittaan, ensimmäinen oli muutos Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoksi ja sen jälkeen nykyiseksi Raision seudun koulutuskuntayhtymään kuuluvaksi Rasekon ammattiopistoksi.

Tulevaisuus

Muinaistekniikan artesaanikoulutukseen on kaikkia ryhmiä yhdistävän perinteisen materiaali- ja kädentaito-osaamisen lisäksi otettu mukaan teema-ajattelu, eli jokaisella aloittavalla ryhmällä on oma erikoisteema, minkä ympärille erityisesti koulutuksen toisena vuonna järjestetään koulutusta. Teemojen avulla pyritään monipuolistamaan ja osittain syventämään annettavaa koulutusta ja löytämään uusia tapoja työllistyä perinteisten kädentaitojen alalta. Koulutusta järjestävän organisaation kannalta ja samalla muinaistekniikan koulutuksen tulevaisuuden kannalta olisikin tärkeää että koulutus johtaisi mahdollisimman useassa tapauksessa työllistymiseen. Alan potentiaalisia työllistymismahdollisuuksia onkin tunnistettu ja lisätty mahdollisuuksia niihin liittyvän osaamisen hankkimiseen. Näitä ovat perinteisen tuotteiden suunnittelun ja valmistamisen lisäksi esimerkiksi ohjaustoiminta ja elämyspalvelut. Koulutukseen on työharjoittelumahdollisuuden lisäksi sisällytetty mahdollisuus kokeilla yritystoimintaa opintojen aikana.

Muinaistekniikan artesaanikoulutukseen otetaan vuosittain keskimäärin 12 uutta opiskelijaa eri puolilta Suomea. Muinaistekniikan artesaanin koulutus on käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto ja sisällöltään varsin laaja. Perinteisten taitojen syventämiseksi pyritään Raision seudun koulutuskuntayhtymässä järjestämään jatkossa muinaistekniikan artesaaneille sekä vastaavat taidot omaaville myös käsityöntekijän ammatti- sekä erikoisammattitutkintoihin johtavaa koulutusta.

Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt

Raision seudun koulutuskuntayhtymän muinaistekniikan osasto

Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin

Raseko: Taideteollisuusalan perustutkinto – muinaistekniikan ammattiala

Facebook: Muinaistekniikan artesaaniopiskelijat