Poronhoito

From Elävän perinnön wikiluettelo
Poronhoito
Sijainti Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa
Asiasanat Poro, poronhoito, paliskunta

Poronhoitaja poroineen

Perinteen harjoittajat ja tuntijat

Alkuperäiset poronhoidon harjoittajat olivat 1200-luvun norjalaiset, mutta pian poronhoito levisi muualle pohjoiseen ja löysi tiensä Suomeen noin 1400-1600 luvun välissä. Tosin aluksi suomalaiset eivät osanneet suuria määriä poroja hoitaa ja kaikki poronhoitajat pitivät poroja pienissä ryhmissä. Suurporonhoito suomessa yleistyi vasta lähellä 1800-luvulla. Suomessa nykyään harjoittajia ovat suomalaiset ja saamelaiset ja muut pohjoisessa asuvat kansat. Suurin osa näistä harjoittajista ovat aika nuoria.

Perinteen harjoittaminen

Poron hoitamiseen kuuluu tietty alue mikä on 36% koko suomen pinta-alasta ja sijaitsee pohjoisessa. Suomessa poron omistajia on ollut 2015-2016 vuonna 4421 henkilöä ja poronhoito muodosti merkittävän elinkeinon noin 1000 taloudelle. Nämä henkilöt ovat tehneet paliskunnan (poronhoitoalueen paikallisorganisaatio), joilla he pystyvät ottamaan poroja hoitoon. Paliskunnan tekeminen on vaatimus poronhoitoon, ilman sitä poron omistus on laitonta ja poliisi pystyy sakottamaan asiasta.

Perinteen taustaa ja historiaa

Poronhoito on saanut alkunsa peuranmetsästyksestä. Peurat olivat tärkeä ruuanlähde jääkauden jälkeen, villipeurojen määrä väheni huomattavasti ja he alkoivat kesyttämään peuroja ja peurojen myötä siirryttiin porojen hoitoon. Alkuperäiset poronhoitajat olivat 1200-luvun norjalaiset ja sen myötä poronhoito on levinnyt muihin maihin kuten Ruotsiin noin 1400-1500 luvulla. Suomeenkin on levinnyt poronhoito noin 1400-1600-luvulla.

Perinteen eteenpäin välittäminen

Poronhoito siirtyy sukupolvelta toiselle niin kauan ennen kuin jälkeläinen päättää lopettaa. Poronhoidosta ei paljon rahaa tule, joten siinä joutuu miettimään paljon, mihin rahat käyttää

Perinteen tulevaisuus

Mitä enemmän nuoria alkaa lähteä etelämpään, sitä vähemmän jatko mahdollisuuksia poronhoidolla on, sillä poronhoito menee sukupolvelta toiselle ja jos se katkeaa, poronhoito vähenee. Tosin osa nuorisosta on innostunut jatkamaan poronhoidon perinnettä

Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt

Taide ja luova ilmaisu -valinnaisryhmä, Jedu Nivala

Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin

Youtube: Kesäerotus – Hallan paliskunta, 1989

Wikipedia: Poronhoito

Paliskunnat.fi

Maa- ja metsätalousministeriö