Punomo.fi - käsityö verkossa

From Elävän perinnön wikiluettelo


Punomo.fi - käsityö verkossa. Vuonna 2016 jo 20 vuotta!
Punomo.fi - käsityö verkossa. Vuonna 2016 jo 20 vuotta verkossa. Olimme mukana jo www-historia alkumetreillä!

Kuvaus

Punomo.fi - käsityö verkossa on käsityön opetuksen ammattilaisten yhteisöllisellä toiminnalla syntynyt verkkopalvelu. Punomo.fi tarjoaa koko käsityön kattavan, yhdistävän ja käsityön arvoa vastaavan areenan, jolla tulla esille ja olla vaivattomasti yhdestä osoitteesta löydettävissä.

Sisällöt ovat alan opettajien, opettajien kouluttajien, tutkijoiden ja alalle opiskelevien käsialaa. Mukana on henkilöstöä kaikilta koulutusasteilta perusopetuksesta yliopistoihin. Valtaosa kaikesta toiminnasta ja julkaisuista perustuu omaehtoiseen tekemiseen. Yhteishenki ja jakaminen ovat avainasioita ja kaikki voittavat!

Punomo.fi:n sivustoa, joka on hyvin laaja sisällöiltään, voi oppia tuntemaan myös satunnaisotannalla: etusivulla on aina nostona julkaisuja "Punomosta poimittua".
Käyttäjäkyselyissä Punomossa merkittävimmäksi nousevat ammattilaislaatu, johon voi luottaa; suomenkielisyys; monipuolinen käsityötekniikkaohjeiden kattavuus; ideoiden runsaus ja yksi varma osoite, jossa käsityötä todella on!

Sivustossa on suuri käsityön idea- ja tietovaranto, noin 3300 erillistä julkaisua: ohjeita käsityön eri tekniikoiden oppimiseen, ideoita tuotteiksi, tuotteiden valmistusohjeita, tietoa käsitöiden suunnittelusta, oma osio käsityökulttuurille, kuluttaja- ja materiaalitiedolle. Koulujen ja oppilaitosten oppilaiden ja opiskelijoiden käsitöiden esittelylle on oma alueessa.

Kaikilla julkaisijoilla on henkilökohtaiset, pysyvät julkaisuoikeudet Punomo.fi-palvelimella. Lisäksi suuri joukko tekijöitä, joiden tuotosten julkaisuvaiheet hoidetaan sivuston ylläpitäjien toimesta. Julkaisijajoukkoon pääsevät kaikki käsityön opetuksen piirissä toimivat.

Sivuston yhtenä osana on blogialusta, jonne niin yksityishenkilöt kuin koulut tai yhdistykset voivat perustaa omia käsityöblogejaan. Punomo.fi on kaikille avoin ja sen tarjoaman käsityön tietoaineiston käyttö on vapaata henkilökohtaisessa käytössä ja alan tutkimuksessa.

Tausta

Punomo.fin juuret ovat vuodessa 1986, jolloin joukko tekstiiliopettajia kokoontui ensimmäistä kertaa tietokonekursseille Turkuun. Tuolloin, ennen verkkoaikaa, ideoimme yhdessä miten tietotekniikkaa voisi hyödyntää käsityön opetuksessa. Kouluttautumisia jatkettiin vuosittain Tekstiiliopettajaliitto TOL ry:n ja Turun opetustoimen Tietokone opetuksessa TOP-keskuksen yhteistyönä.

Punomossa esittäyttyvät oppilaiden ja opiskelijoidenkin työt kaikilta koulutusasteilta. Käsityökulttuuri on vahvasti esillä. Opetus voi helposti hyödyntää vaikkapa ryijyyn liittyvää tieto- ja virikeaineistona. Tämä toteutus on oppilastyö peruskoulusta Turusta. Linkki

Verkkoon toiminta siirtyi vuonna 1996. Alkuun sivusto oli nimeltään Käsityön TietoBoxi. Julkaisutoiminnan aloitti noin 40-henkinen opettajajoukko. Kenelläkään ei ollut aavistusta mitä kohti olimme etenemässä. Vuonna 2016, kun toiminnalla oli koossa 25 vuotta, rekisteröityjä jäseniä verkostossa on yli 600. Sivuston kokonaiskävijämäärä on 130 000 – 190 000 kuukausittain.

Vuonna 2001 sivusto oli jo niin laaja, että tarvittiin luokittelutoimenpiteitä, toteutettiin yksinkertainen kansirakenne. Samalla nimi vaihtui, alkoi Käspaikka-vaihe ja verkko-osoitteeksi tuli kaspaikka.fi. Julkaisutoiminnan yhtenä vahvana koossa pitävänä voimana on ollut kautta vuosien yhdistyksen koulutustoiminta.

Alkuvuodet verkosto sai käyttää julkaisualustanaan Turun opetustoimen palvelintilaa. Vuonna 2010 Käspaikka-julkaisuista vastaava opettajaverkosto päätti yhteisesti ottaa ohjat kokonaan omiin käsiinsä ja turvata Käspaikan tulevaisuuden. Käyttöön otettiin nimi Punomo.fi ja tuolloin jo hyvin laajaksi kasvaneen julkaisuaineiston siirto tietokantapohjalle aloitettiin. Vuonna 2011 julkaisutoiminnan vastuita hoitamaan perustettiin Käsityö verkossa ry.

Tulevaisuus

Käsityö ja verkkoympäristö istuvat hyvin yhteen. Verkko toimii käsityön idea- ja tietolähteenä, omien käsitöiden ja käsityöprosessien esittelyfoorumina sekä käsityökontaktien paikkana. Punomo.fi:n opetusalan ammattilaisten joukko haluaa olla jakamassa suomalaista käsityöosaamista ja tukea käsityön harrastamista, oppimista ja opettamista. Punomo.fi haluaa edelleen laajentaa aineistoaan ja näin tehdä käsityökulttuurin moninaisuutta näkyväksi. Tallentamalla aineistoja Punomo.fi tekee myös näkyväksi koulukäsityön ja yleisemmin käsityökulttuurin muuttumista.

Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt

Käsityö verkossa ry

Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin

Punomo - Käsityö verkossa