Stafettkarneval

From Elävän perinnön wikiluettelo
Stafettkarneval
Mukana kansallisessa luettelossa
Sijainti Helsinki
Asiasanat Stafettkarneval

Perinteen harjoittajat ja tuntijat

Skolarnas Stafettkarneval eli suomenruosalaisten kuolujen viestikarnevaali osallistaa oppilaita suomenruotsalaisista kouluista ympäri Suomen. Viestikarnevaalissa on omat juoksusarjansa oppillaile luokilta 1-6 sekä 7-9 ja toiseen asteen opiskelijoille. Viestikarnevaalin järjestämiseen tarvitaan myös noin 200 vapaaehtoista toimihenkilöä, jotka auttavat järjestelyissä kaksi päivää kestävässä tapahtumassa. Lähes 200 koulujen opettajaa toimii eri viestijoukkueiden valmentajina. Viestikarnevaali kuuluu Svenska Finlands Skolidrottsförbundin alaisuuteen, mutta sillä on oma organisaationsa eri jaostoineen (järjestelykomitea, talousjaosto, PR- ja palvelujaosto sekä logistiikka-jaosto).

Perinteen harjoittaminen

Stafettkarnevalilla on oma organisaationsa, johon kuuluvat järjestelykomitea, talousjaosto, PR- ja palvelujaosto sekä logistiikka-jaosto. Nämä ryhmät työskentelevät vuosittaisen Stafettkarnevalin suunnittelun ja valmistelun parissa. Ruotsinkielisissä kouluissa Stafettkarneval on hyvin tunnettu, ja tietoa siitä löytyy koulujen liikunnanopettajilta sekä muulta opetushenkilökunnalta. Yleensä liikunnanopettajat toimivat joukkueiden valmentajina koulujen viestijoukkueissa, ja usein samat opettajat tuovat oppilaansa Olympiastadionille vuodesta toiseen osallistumaan karnevaaliin.

Stafettkarnevalin aikana on aina järjestetty tavanomaisten lajien lisäksi erityisesti yhteisöllisyyttä korostavia lajeja. Näihin kuuluvat esimerkiksi sekapari-viestit, joissa joka toinen juoksija on tyttö ja joka toinen poika, sekä kenttäkeskiset 12 x 80 m:n viestit, joissa koulun kaikkien luokkien oppilaiden odotetaan osallistuvan vahvistaakseen kouluyhteisöä.

Koska kaikki koululaiset eivät ole juoksijoita, karnevaaleilla on myös "kannustusjoukkokilpailu", johon viime vuosina on osallistunut yli 1 500 koululaista koreografioilla, nokkelilla iskulauseilla ja puoliammattilaisilla cheerleadingilla. Aktiivisimmat ovat aloittaneet valmistelunsa jo tammikuussa.


Perinteen taustaa ja historiaa

Viestikarnevaalin esikuvana toimii maailman vanhin ja suurin viestijuoksukilpailu, Penn Relays Philadelphiassa, joka juontaa juurensa vuoteen 1895. Carl-Olaf Homénilla oli kunnia kilpailla University of Delawaren joukkueessa vuonna 1960 ja hän ihastui ainutlaatuiseen tunnelmaan ja täydelliseen järjestelyyn. Tämä innostus johti siihen, että hän perusti seuraavana vuonna Svenska Finlands Skolidrottsförbund alaisuudessa ensimmäisen Stafettkarnevalin Suomen ruotsinkielisille kouluille Helsingin Eläintarhan urheilukentällä.

Stafettkarnevaaliin osallistui vuonna 1961 jo 606 juoksijaa, mikä teki siitä heti ensimmäisenä vuotena Suomen suurimman suomenruotsalaisen koululiikuntatapahtuman. Seuraavana vuonna osallistujamäärä nousi yli 1 000:een ja kolmantena vuonna yli 1 500:een. Neljäntenä vuonna oli jo mahdollista siirtyä Olympiastadionille, jossa karnevaalia on järjestetty siitä lähtien lukuun ottamatta aikoja, jolloin Kokkola, Vaasa, Espoo ja Turku toimivat isäntäkaupunkeina Olympiastadionin korjaustöiden aikana.

Osallistujamäärä on jatkuvasti kasvanut, ja viime vuosina on ollut noin 10 000 starttia (mikä tarkoittaa noin 8 000 osallistujaa, sillä monet osallistujista juoksevat kahdessa lajissa). Se tekee Stafettkarnevalista Euroopan suurimman vuosittaisen koululiikuntatapahtuman. Juoksijoiden lisäksi yli 1 500 "rekisteröityä" osallistujaa osallistuu "kannustusjoukkuekilpailuun", ja tapahtumien järjestämiseksi tarvitaan lähes 200 toimitsijaa. Televisio- ja radiomediat satsaavat myös tapahtumaan, ja noin 100 henkilöä on vuosittain mukana medioiden puolelta. Lisäksi satoja opettajia, vanhempia ja joukkueiden valmentajia osallistuu tapahtuman valmisteluun ja toteutukseen antaen käsityksen tapahtuman suuruudesta.

Perinteen eteenpäin välittäminen

Stafettkarnevaleilla on oma organisaationsa, joka sisältää järjestelykomitean, talousjaoston, PR- ja palvelujaoston sekä logistiikka-jaoston. Nämä ryhmät työskentelevät vuosittaisen Stafettkarnevalin suunnittelun ja valmistelun parissa. Ruotsinkielisissä kouluissa Stafettkarneval on hyvin tunnettu, ja koulujen liikunnanopettajat tietävät siitä, samoin kuin muu opetushenkilökunta. Yleensä juuri liikunnanopettajat toimivat koulujen viestijoukkueiden valmentajina, ja usein samat opettajat vievät oppilaansa Olympiastadionille osallistumaan karnevaaliin vuodesta toiseen.

Viestikarnevaali lähettää joka vuosi tiedotuskirjeen kaikille ruotsinkielisille kouluille muistuttaakseen heitä karnevaalista ja ilmoittautumismenettelyistä. Stafettkarnaval tavoittaa myös yleisön laajan yhteistyön avulla Svenska Ylen kanssa. Yle lähettää kaikki kilpailut suorana verkkokanavallaan ja tallentaa materiaalia omille verkkosivuilleen. Hufvudstadsbladet on myös pitkäaikainen yhteistyökumppani, joka kirjoittaa karnevaaleista ennen karnevaaliviikonloppua ja sen aikana. Myös muut suomenruotsalaiset sanomalehdet ovat läsnä karnevaalin aikana.

Perinteen tulevaisuus

Stafettkarneval on kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana ja aktivoi yli 10 000 lasta ja nuorta. Viestivalikoima on vaihdellut hieman vuosien varrella. Nykyään tarjolla on enemmän niin kutsuttuja sekapari-viestejä, joissa tytöt ja pojat osallistuvat samaan joukkueeseen. Tämän tarkoituksena on tehdä karnevaalista tasa-arvoisempi ja inklusiivisempi. Vuodesta 1994 lähtien olemme järjestäneet oman viestin oppilaille, joilla on toimintarajoitteita. Vuonna 2019 aloitimme yhteistyössä paralympialaiskomitean kanssa myös viestin, joka on suunnattu oppilaille, jotka liikkuvat pyörätuolilla, sekä oppilaille, joilla on heikentynyt näkökyky. Stafettkarneval kehittyy kohti inklusiivisempaa ja tasa-arvoisempaa karnevaalia, joka pyrkii vaalimaan iloa urheilussa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta suomenruotsalaisten keskuudessa. Haasteena on rekrytoida vuosittain 200 vapaaehtoista toimitsijaa karnevaaliviikonloppuun. Tavoitteenamme on tehdä yhteistyötä toisen asteen koulujen kanssa uusien innokkaiden toimitsijoiden rekrytoimiseksi joka vuosi.

Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt

Stafettkarnevalen

Svenska Finlands Skolidrottsförbund

Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin

Nettisivut

Svenska Yle:s sidor som berör Stafettkarnevalen

Svenska Yle:s sidor gällande tidigare karnevaler

Stafettkarnevalens hemsida

Stafettkarnevalen -Europas största årligen återkommande skolidrottsevenemang (Facebook-sivu)

Petra Miettinen ” Läraren Ingelisa Wikholm i Winellska skolan tog Stafettkarnevalen till Serbien” HBL (20.05.2022)

Wikipedia, "Stafettkarnevalen" (27.3.2023)

Videot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, "Winellska skolanin oppilaat Kirkkonummelta esittelevät Stafettkarnevalen -viestijuoksukilpailua" (26.5.2020), Youtube.

"Stafettkarnevalen masstafett mixed 1-6" (29.5.2022), Youtube.

Yle Arenan ”Stafettkarnevalen 2022: Lördag, finalpasset” (21.5.2022)

Yle Arenan "Stafettkarnevalen 2022: Lördag" (21.5.2022)

Kirjallisuus ja artikkelit

Finell, Mikael och Lalle Broberg. Spring För Livet!: Stafettkarnevalen 1961-2010. [Helsingfors]: Svenska Finlands Skolidrottsförbund SFSI, 2011.

Hollmén, Malin. "Stafettkarnevalen Firade 50-årsjubileum." Fh 3 (2011): 24-25

Hyyppä, Markku T. "Talkoohengestä Koituu Hyvinvointia: Stafettkarnevalen - Yhteisöhengen Lujittaja." Liikunta Ja Tiede 43, no. 3 (2006): 4-9.