Yhteisöllisten itsetehtyjen skeittiparkkien rakentamisen taito

From Elävän perinnön wikiluettelo


Kuvaus

Artists: Jopo @villeruuska @mumgie @votzsky @monnionnni @vary.one
Suvilahti DIY Artwork 2019 - photo by Keke Leppala

Helsingin Suvilahdessa sijaitseva skeittiparkki on yhteisöllisen rakentamisen ja yhdessä opetellun käsityötaidon ilmentymä ja lopputulos. Itse ja yhdessä opitun skeittiparkkirakentamisen käsityötaidon kertyminen ja edelleenlevittyminen johtuu poikkeuksellisen aktiivisesta ja inklusiivisesta paikallisyhteisöstä. Uuden opettelu ja oman työn jäljen näkeminen lähiympäristössä on ollut omiaan voimauttamaan ja tukemaan suomalaisen sekä osittain myös ulkomaisen skeittikulttuurin ja skeittiparkkirakentamisen kehitystä. Suvilahdesta liikkeelle lähtenyt itseopetellun ja -tehdyn skeittiparkkirakentamisen mentaliteetti ja asenne on levinnyt ympäri Suomen, minkä seurauksena useilla paikkakunnilla on tätä nykyä itsetehtyjä skeittiparkkeja ja yhteisöjä, sekä useita skeittiparkkirakentamista ammatikseen harjoittavia yrityksiä. Suvilahden alueella skeittiparkkirakentamisen ammattitaito itsessään, sekä sen toimijoiden yhteisöllinen opetus ja edelleenlevitystapa ovat toimineet valtakunnallisena esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä siinä, kuinka kaupunkitilojen kehitystä voidaan sekä oppia tekemään, että toteuttamaan voimaannuttaen samalla paikallisia yhteisöjä.

Suvilahti DIY pool preparations - photo Keke Leppala


Parkki on paikka, jossa paitsi yhteisön aktiivit, mutta myös muut talkoilemaan paikalle saapuneet ihmiset ovat voineet toteuttaa omia näkemyksiään yhdessä. Suvilahden toimintatapana on toiminnan alusta asti ollut, että päätökset tehdään niiden henkilöiden voimin, jotka toimivat asioissa aktiivisina, sekä ovat valmiita ilmaisemaan oman mielipiteensä – toiminta ei toteutustasolla ole ollut yhdistysvetoista tai hierarkkista. Tällä toimintatavalla on saatu aikaan yksi maailman suurimmista ja hienoimmista talkoovoimin rakennetuista betoniskeittiparkeista, Suvilahden toimintamalli eli skeittiparkkien rakentamisen mestari-kisälli opetustapa ja inklusiivinen toimintakulttuuria leviää edelleen ympäri Suomea ja maailmaa. Suvilahden toiminnassa on aina ollut mukana sekä ammattitason osaajia, sekä opettelevia noviiseja, joita aiemmat ovat kokemuksellaan perehdyttäneet skeittiparkkirakentamiseen. Toiminnan myötä monelle kehkeytyi ammatti.

Suvilahti DIY hard work - photo by Keke Leppala


Skeittiparkin rakentamisen ja Suvilahden toimintamallin ympärille muodostunut yhteisö ja kaupunkitila on houkuttanut paikalle myös monia muita toimijoita ja on ollut omiaan nostamaan alueen arvoa erilaisten tapahtumien silmissä. Paikalle on toiminnan alkamisen jälkeen ilmestynyt mm. Flow-, Tuska- ja Weekend-festivaalit. Paikka on tarjonnut myös erinomaiset, mielenkiintoiset ja sallitut puitteet graffitimaalaamiselle. Lisäksi skeittiparkki on toiminut mitä erilaisten taiteilijoiden ja taiteentekijöiden kenttänä – paikalla on useita tilataideteoksia, kuten upea polkupyöristä rakennettu aita sekä ghettoblaster ja alue on toiminut miljöönä monenlaisille valokuva- ja videotaiteen teoksille. Skeittiparkin jokavuotinen maalaus on tapahtuma, joka on valmistuessaan nauttinut näyttävää huomiota eri medioissa niin Suomessa, kuin ympäri maailmaa. Parkilla on järjestetty säännöllisesti myös esimerkiksi skeittikouluja ja esimerkiksi erään Helsinkipäivän yhteydessä lapsia tuotiin parkille ihailemaan paikallisesti tuotettua taidetta, skeittiparkkirakennuskulttuuria ja tietenkin skeittaamaan. Alue on paikallisen ja yhteisöllisen alakulttuurin rikas keskittymä. Alue on myös Suvilahden skeittiparkin alkuajoista lähtien kehittynyt huomattavasti myös muun toiminnan osalta – paikalla on tätä nykyä pienpanimotoimintaa, tapahtumatiloja, keksijäinpaja, maalausseiniä ja paljon muuta vastaavaa toimintaa.


Pelkän skeittauksen, Suvilahteen muodostuneen skeittikulttuurin ja skeittiparkkirakenteiden lisäksi Suvilahden alue on siis jotain paljon suurempaa – parkki ja sen toteutustapa on mahdollistanut, inspiroinut ja tuonut paikalle muutakin kiinnostavaa paikallista kulttuuria ja kaupunkikuvaa elävöittävää toimintaa. Koko alueesta on muodostunut tärkeä osa koko Kalasataman alueen imagoa ja itse paikka sekä miljöö vetää itseensä paikallisten toimijoiden lisäksi paitsi turisteja, mutta myös paikallisia ihastelijoita. Suvilahden kaltaiset orgaanisesti kehittyneet ja vapaan toiminnan kaupunkitilat tekevät Helsingistä kansainvälisesti kiinnostavan kaupungin ja kohteen.

Tausta

Toiminta alkoi keväällä 2011, kun rakennustyöt aloitettiin kaupungilta syksyllä 2010 vuokratulla tontilla. Yhteisössä oli tuolloin noin 20-30 aktiivia, jotka osallistuivat rakennustöihin päivittäin. Tietotaitoa betonirakentamisesta ei ollut. Jokainen päivä oli uuden opettelua ja omaksumista sekä kokemuksien jakamista.Työn jälki ei vielä tuolloin vastannut ammattitaitoisten tekijöiden jälkeä, mutta intoa ja kiinnostusta betonin muotoiluun ja pinnan viimeistelyyn oli sitäkin enemmän. Apua saatiin ulkomaalaiselta ryhmältä, joka saapui Euroopasta auttamaan ja opettamaan paikallista yhteisöä skeittilaitteen rakentamisessa betonista. Vierailu oli osa Emerica -skeittikenkämerkin projektia, jossa ammattitaitoiset betoniskeittiparkkien rakentajat kiersivät ympäri Eurooppaa ja jakoivat tietotaitoa yhteensä viidessä eri paikassa.


Yhdeksän vuotta myöhemmin ja monien värikkäiden vaiheiden jälkeen Suvilahden skeittiparkki on noin 1300 neliömetrin laajuinen. Se on yksi maailman suurimmista kokonaan talkoovoimin ja vapaaehtoisen yhteisön avulla rakennettu betoniskeittiparkki. Mukana on ollut satoja eri ihmisiä ja rahaa on kulunut kymmenen vuoden aikana erittäin huomattava summa – suurin osa joista on saatu lahjoitusten ja vapaaehtoisavustusten kautta. Vapaaehtoisia työtunteja on kertynyt yhteensä kymmeniä tuhansia. Työ jatkuu edelleen - parkista pidetään jatkuvasti hyvää huolta ja sitä huolletaan edelleen vapaaehtoisvoimin.


Suvilahden parkki, sen tekeminen ja toimintamalli itsessään on jättänyt jälkensä moneen mukana olleista sadoista henkilöistä. Osa on ollut mukana alusta alkaen ja osa vain päivän. Osaltaan he ovat saaneet olla mukana luomassa tätä epäformaalia ja epähierarkkista, mutta selvästi tehokasta ja kulttuurisesti arvokasta käsityötaidon opettelu- ja opetustapaa.


Parkki on tunnettu ympäri maailmaa skeittaajien keskuudessa. Se on myös kasvattanut Helsingin tunnettuutta skeittimaailmassa ja lisännyt osaltaan skeittiturismia Helsinkiin. Suvilahden skeittiparkkia sekä Suvilahden toimintakulttuuria ja niiden vaikutusta skeittiparkkirakentamiselle tarkasteltaessa näkee mitä yhteisöllisyys merkitsee. Se ei ainoastaan johda poikkeuksellisen hienoihin kaupunkitiloihin, mutta on lisäksi omiaan lisäämään paikallisen yhteisön sekä myös ulkomaisen median huomiota ja mielenkiintoa alueeseen.

Tulevaisuus

Suvilahden skeittiparkin rakennustapa ja toimintamalli tulee tunnustaa arvokkaana kulttuuriperintönä tuleville sukupolville. Suvilahden skeittiparkin vapaaehtoistoiminta ja opetusmetodologia on ollut omiaan voimaannuttamaan paikallista, kotimaista sekä ulkomaista skeitti- ja muuta taiteellisesti orientoitunutta yhteisöä sekä mahdollistamaan edellytyksiä näiden yhteisöjen toiminnalle. Yhteisön itsensä epähierarkkisesti ja käytännön tasolla demokraattisesti määrittämät toimintatavat sekä toimintakulttuuri ovat olleet tärkeässä asemassa tavoitteiden saaavuttamisessa.


Suvilahden skeittiparkki itsessään on purku-uhan alla ja siten Suvilahden toimintamallin periytyminen tuleville sukupolville on uhattuna. Suvilahden asemakaava on viimeisimmän tiedon mukaan etenemässä tarkempaan suunnitteluun vuoden 2021 aikana, jonka jälkeen parkin kohtalo ratkeaa lopulta kaupunginvaltuustossa vuonna 2022.


Suvilahden toimintamalli itsessään ei vaadi tiettyä tilaa tai osoitettua paikkaa, mutta käytännössä nykyisten vapaiden kaupunkitilojen tai toimintaedellytysten eliminointi uhkaa yhteisöllisten skeittiparkkien rakentamisen taidon ja kulttuurin säilymistä.

Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt

Suvilahti DIY / Suvilahden skeittiparkin ja lähialueen käyttäjät ja ystävät ry

suvilahtidiy@rullalauta.fi

www.instagram.com/suvilahtidiy

www.facebook.com/SuvilahtiDIYskatepark

Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin

Helsingin Kulttuuriteko 2017 kunniamaininta - Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston kunniamaininta Suvilahden skeittiparkille

https://www.sttinfo.fi/tiedote/mahtava-merihaka-on-helsingin-vuoden-2017-kulttuuriteko?publisherId=60579873&releaseId=65652146


Visit Finland

http://www.visitfinland.com/article/the-incredible-finnish-skateboarding-scene/


YLE- SuomiLOVE - Anna Abreu: Worst Part Is Over - Music Video

https://areena.yle.fi/1-3153073


Flow Festival

http://archive.flowfestival.com/2019/en/family/skateboard-school-for-kids/


Do It Together 2021 - Dokumenttielokuva

https://www.youtube.com/watch?v=J8Sy4p-Fwkg


Confusion Skateboard Magazine - Suvilahti DIY 2014

https://www.confuzine.com/2014/03/17/suvilahti-diy-skatepark-helsinki-finland/


Tekniikan Maailma - Suvilahden Skeittiparkki 2017

https://tekniikanmaailma.fi/nain-syntyi-suvilahden-suosittu-tee-se-itse-skeittiparkki-nyt-se-vaarassa-jaada-jyran-alle/


Lizzie Armanto, Suomen suurin mitalitoivo Tokion 2020 Olympialaisiin - Iltalehti - “Tämä on ihan mahtava parkki, Armanto kehuu.”

https://www.iltalehti.fi/muutlajit/a/39ba7c90-3630-4bad-ae8a-0ff50ca5b034


DIY-Concrete työpaja toteutti skeittirampit Suvilahteen

https://betoni.com/wp-content/uploads/2015/09/BET1203_54-56.pdf


Ympäristöministeriö 2018 - Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

https://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Uutisarkisto/suojelentatakuvakisan_voittokuvaksi_Suvi(47727)


YLE - HELride Suvilahti DIY 2019

https://yle.fi/uutiset/3-10877068


ICE-T (BodyCount) tuki suvilahden skeittiparkille

https://www.soundi.fi/uutiset/hieno-ele-body-count-nokkamies-osoitti-tukensa-helsinkilaiselle-purku-uhan-alaiselle-skeittiparkille/


Teknos Sponsoring the new olympic sport

https://www.teknos.com/industrial-coatings/showroom/suvilahti-skate-park/


Suvilahti DIY Paintjob Video 2017

https://vimeo.com/230752177


Suvilahti DIY vetoomus, erinomaisia kommentteja:

www. petitions . net / savesuvilahtidiy