Chiles självständighetsdag El Dieciocho

From Elävän perinnön wikiluettelo
Chiles självständighetsdag El Dieciocho
Med i nationella förteckningen
Plats Finland
Ämnesord

Utövare och folk som känner till traditionen

El Dieciocho, självständighetsdagen, är en av de viktigaste högtiderna inom den chilenska kulturen och är ett tillfälle att samlas med släktingar och vänner. Det är ett årligt evenemang som äger rum den 18 septemeber och firas av en stor grupp chilenare som bor i Helsingfors och andra delar av Finland. Å andra sidan firar inte alla chilenare i Finland denna tradition. För närvarande finns det över 500 chilenare bosatta i Finland. Däremot är El Dieciocho – Självständighetsdagen – ett evenemang som utövas av en stor del av den chilenska gemenskapen som bor i Finland och det samlar deltagare i alla åldrar, kön, familjer, släktingar och okända människor. Många av dem är lokala deltagare som har någon koppling till den chilenska gemenskapen, såsom partners, vänner eller kollegor. Människor från andra latinamerikanska länder, som Peru, Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia, etc. deltar också. Spanska språket fungerar som en bro för att samla alla latinamerikanska deltagare. Därför har El Dieciocho blivit en högtid som fortsätter år efter år och stärker det chilenska kulturarvet. Denna tradition började praktiseras med de första flyktingarna som kom till Finland år 1973 för att undkomma Pinochet-regimen. Chile hade nyligen drabbats av en militärkupp och många flydde. Dessa människor började interagera med de andra chilenarna i Finland, skapa gemenskap och återskapa en del av hemmet i Finland. Senare har den chilenska gemenskapen växt och inkluderar medlemmar i alla åldrar. Föreningen Cultural Chile Finlandia ry är ofta involverad i detta evenemang och organiserar aktiviteter som evenemang med livemusik och traditionell mat.

Dieciocho at Kalasatama, photo: Claudia Lincopán Morales
Bild: Claudia Lincopán Morales

Utövande av traditionen

El Dieciocho är den nationella officiella självständighetsdagen. Den erkänns av den chilenska regeringen och det finns många olika typer av aktiviteter som ordnas av chilenska medborgare, inte bara i Chile utan också utomlands. I Finland har traditionen på senare tid organiserats av den chilenska gemenskapen Asociación Cultural Chile - Finlandia ry. År 2022 hölls firandet i Fiskehamnen i Helsingfors, där det inte bara deltog chilenare utan även människor från hela Latinamerika och lokalbefolkningen. Firandet kallas Ramada eller Fonda. Ramada eller Fonda är ett av kännetecknen för de nationella festligheterna. Inom republikens medborgarfester, idag kallade ”Fiestas Patrias”, framträder den tidiga integreringen av denna särskilda form av umgänge i festprogrammet, en praxis som kvarstår än idag. Bland de traditionella aktiviteter som praktiseras vid Fondas kan följande nämnas: mat, dans och musik. Bland faciliteterna på Fonda finns utrymmen, ofta mer än en, med en grill och kock. Detta utrymme används för att grilla olika typer av kött, såsom nötkött, lamm, fläsk men också grönsaker. Det används också ofta för att värma upp empanadas. Detta ställe är också en plats för sammankomst där kocken och besökarna samlas för att avnjuta vin eller någon annan alkoholhaltig dryck som pisco eller drinken Terremoto. Under förberedelserna för grillningen är kocken omgiven av vänner och det är en plats att prata, ha kul och dricka öl. Den traditionella dansen som kallas Cueca utförs under Fonda. Det hålls tävlingar och det finns också utrymme för fri dans. Dess närvaro kan ses över hela nationen och varierar i koreografisk och musikalisk form beroende på det geografiska område där den utförs, men den bevarar alltid ett gemensamt mönster som gör den till en unik och särpräglad dans. Likaså har den haft två dominerande funktioner. För det första som underhållning, dans på middagar och fester med stor entusiasm. För det andra har den en dokumentär funktion, då den fungerar som en förmedlare av den muntliga traditionen via folkmusikernas röster. Under fondas är det vanligt att se människor lära sig av varandra i en avslappnad miljö tillsammans med familjer och barn också. En musiker eller ett band uppträder ofta under Fonda. Beroende på dess storlek kan det finnas många musiker och framträdanden under dagen, där de kan framföra traditionell folkmusik, Cueca, Cumbia och chilensk populärmusik. De bjuder in folk till dans, publiken att delta och organiserar danstävlingar. Vissa av dem kan klä sig i traditionella Cueca-dräkter.

Pan amasado and pebre Chileno, Photo: Claudia Lincopán Morales
Bild: Claudia Lincopán Morales

Traditionens bakgrund och historia

De första flyktingarna kom från Chile till Finland år 1973 för att undkomma Pinochet-regimen. Dessa chilenare utgjorde den första gruppen som Finland formellt mottog som politiska flyktingar i landets historia. Denna händelse var särskilt betydelsefull eftersom den innebar en viktig förändring i det som hittills hade varit landets etablerade utrikespolitik. Den officiella storleken på denna första grupp av flyktingar var 182 personer. Senare ökade gradvis antalet chilenare som bosatte sig i Finland till över 500 idag, som ett resultat av både invandring och uppkomsten av andra (och till och med tredje) generationer.

Ramada eller Fonda, som firandet kallas, är tillfälliga etableringar som sedan det startades har uttryckt en djupt rotad bondeidentitet som kretsar kring mat,ans och glädje. Med etablerandet av republiken under 1800-talets första årtionden presenterades de nyligen etablerade medborgarfesterna som en ny möjlighet för det populära samhället att reproducera sina särskilda festformer. Därefter skedde en spontan process där den styrande klassen approprierade denna fest, då de förstod den sociala kraften bakom denna populära sed och hur bekvämt det var att ingjuta känslor av samhörighet med den chilenska nationen. Fondas kan hållas den 17:e, 18:e och 19:e september i Chile och dessa dagar är allmänna helgdagar.

Speciellt är El Dieciocho en av de viktigaste chilenska festligheterna. Det är firandet av självständigheten, specifikt är det firandet av den första legitima regeringsförsamlingen för Kungariket Chile, också känd som den första regeringsförsamlingen på över 200 år som organiserades för att styra det postkoloniala Chile efter att kung Ferdinand VII av Spanien avsattes och fängslades av Napoleon Bonaparte. Det var det tidigaste steget i den chilenska kampen för självständighet, och årsdagen av dess etablering firas som Chiles nationaldag.

Under den spanska erövringstiden introducerades boskapsarter som växte och anpassade sig mycket bra till de chilenska fälten. Boskapens klarade sig så bra att de producerade mjölk och kött i överflöd, varför det blev mycket populärt att fira av alla möjliga anledningar med en stor grillfest. Därför är det inte bara vanligt att fira nationella helgdagar med grillning, utan även vid födelsedagar, årsdagar, fotbollsmatcher eller träffar med vänner. Även många produkter som korvar, vilka kallas prietas, longanizas, chunchules och choripán, blev mycket populära i hela Sydamerika.

När våren närmar sig, i början av september i Chile, blir temperaturen trevligare för varje dag, parker och torg blir samlingsplatser för familjer och vänner. Under dessa dagar kan man se både barn och entusiastiska vuxna som flyger drake.. Alla kan välja att fira de nationalla lhelgdagarna genom att avnjuta sina måltider med ett gott chilenskt vin eller, om man föredrar alkoholfria drycker, förbereda mote con huesillo, en uppfriskande dryck gjord med torkade persikor (huesillos), vete mote och juice med chancaca. Andra berömda Dieciocho-drycker är: Borgona (Burgundy): jordgubbar, rödvin, socker och apelsinlikör. Michelada: öl, citronsaft, salt, Worcestershiresås, chilisås, sojasås och peppar, Terremoto (jordbävning): grenadin, pipeñovin och ananasglass.

På 1970-talet började de chilenare som anlände i Finland att återskapa en del av helandet. Varje år sedan dess har den chilenska gemenskapen vuxit och integrerat medlemmar i alla åldrar, familjer och även lokalbefolkningen. Föreningen Cultural Chile Finlandia ry är ofta involverad i detta evenemang och organiserar olika kulturella aktiviteter såsom konserter, konstutställningar och självständighetsdagen El Dieciocho.

Förmedlande av traditionen

I Chile har traditionen gått från generation till generation genom familjen. Traditionen är en del av livsstilen och överförs därför genom föräldrarna, utbildning och vardagslivet. Det är också en av regeringen officiellt erkänd helgdag och överförs genom att höra om den via radio, television, i skolundervisningen, genom matlagning med familjemedlemmar eller vänner, genom lek och musiklyssnande och genom att lära sig dansa de officiella danserna i skolan. I Finland överförs traditionen genom sederna som är förknippade med firandet av självständighetsdagen. Särskilt i Finland praktiseras och organiseras dessa traditioner av chilenare. Det började som en avslappnad sammankomst bland de första på 70-talet, och nu sprider organisationer som Kulturföreningen Chile Finland ry ofta information om evenemanget. Det finns också vissa lokala företag, såsom restauranger, ägda av latinamerikaner som deltar i El Dieciocho med empandas, Pisco Sours och andra traditionella latinamerikanska rätter från till exempel Peru eller Ecuador. Chiles ambassad omnämner också varje år inom sina lokaler och på sin webbplats detta som en hyllning till de chilenska traditionerna. På webbplatsen är det också möjligt att hitta mer information om det finns någon särskild aktivitet under El Dieciocho.

Traditionens framtid

Chilenare som bor i Finland har olika synsätt vad gällerderas ursprung. Vissa anser att ursprunget är en viktig del av deras identitet, medan det för andra inte är en så betydande del av deras självbild. Det är möjligt att att chilenare med tiden i olika grad anpassar sig till den fysiska och samhälleliga miljön i Finland.

Ändå är de traditioner som sprids bland den chilenska och internationella gemenskapen starka, eftersom de är inetsade som politisk symbol och stöds av de chilenska myndigheterna. Vissa av dem är en uppsättning traditioner som ständigt utövas, och de flesta chilenare återskapar dem även utan att vara medvetna om det, som att tillaga traditionella rätter, som empanadas, Pastel de Choclo, Cazuela de pollo, Piscola, pisco sour och att dricka vin.

Det finns också aspekter som har förändrats eller modifierats efter att chilenare kom till Finland. En (bland många variabler) är boendeupplevelsen och hur detta påverkar spridningen av den chilenska kulturen. Bostäderna ytor i Helsingfors tenderar att vara betydligt mindre än i de genomsnittliga hemmen i Chile. Det påverkar sociala interaktioner eftersom det inte är möjligt att vara värd för flera personer. Därför har många chilenare blivit mer självständiga eller isolerade, vilket speglar den finska livsstilen.

Aktör som står bakom förslaget

The Association Cultural Chile Finlandia ry

Chile 50 vuotta

Artikeln skapades som en del av projektet Elävän perinnön lähettiläät och skrevs av Valentina Bravo Zúñiga

Källor och länkar till andra informationskällor

Internetkällör

Art, history and literature: Information of the Museum of Fine Arts and national history; Fiestas religiosas y ritos políticos en Chile colonial and Fiestas patrias

Chilean website of tourist information

Information from the Senate of Chile

News and Tourism: Chilean information and news

Quick guide for independence day

Videor

Chilean Traditional Dishes (Traditional Dishes)

Chilean History and Heritage (Travel Chile)

History of the Holidays: Sept. 18th, Chilean Independence Day.