Högtider och seder

From Elävän perinnön wikiluettelo

Festligheter, seder och ritualer är viktiga traditioner som ger livet struktur. Seder och ritualer delas inom gruppen och bidrar till att stärka identiteten. De är intimt sammanlänkade med olika gruppers sätt att uppfatta världen och deras syn på den egna historien. Seder, ritualer och festligheter kan vara tecken på till exempel årstidernas växlingar, förändringar i människors livsskeden eller viktiga händelser inom jordbruket. De kan vara gemensamma för hela befolkningen eller traditioner inom små grupper där de överförs från generation till generation.


Se också Juhlat ja tavat och Festivities and practices.