Den Nationella förteckningen över det levande kulturarvet

Kohteesta Elävä perintö -wiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä on käännetty versio sivusta Elävän perinnön kansallinen luettelo, ja käännös on 100 % valmis.

Den Nationella förteckningen
över det levande kulturarvet

Den Nationella förteckningen är ett steg framåt från Wikiförteckningen över det levande kulturarvet. Den första ansökningsperiod ordnades i 2017 när Undervisnings- och kulturministeriet valde 52 element till den Nationella förteckningen. Museiverket fick nästan ett hundra ansökningar. Den Nationella förteckningen baseras på förslag från Museiverket och expertgruppen för det immateriella kulturarvet. Förslagen har även bedömts av aktörer inom olika branscher.

Den Nationella förteckningen kompletteras regelbundet och nästa gång som man kan ansöka om införande i förteckningen är tidigast 2019. Från den nationella förteckningen är det möjligt att senare ansöka till Unescos internationella listor över det immateriella kulturarvet. Beslut om förslag som skickas till Unesco fattas av undervisnings- och kulturministeriet enligt ansökningar av samhällena.

Valet till Nationella förteckningen över det levande kulturarvet är ett erkännande för föreningar som bedriver verksamhet förknippad med traditionerna. Förteckningen ökar traditionernas synlighet. Samtidigt är den ett steg närmare ett erkännande på internationell nivå.

Här hittar du dokument över förteckningen med information om alla elementer.

Instruktioner och mer information till sökande

Bedömningskriterier

Mer information
Leena Marsio, specialsakkunig, Museiverket
leena.marsio(at)museovirasto.fi +358 29533 6017

Muut kielet:
English • ‎suomi • ‎svenska