Motorsågsskulptur

From Elävän perinnön wikiluettelo
Motorsågsskulptur
Med i nationella förteckningen
Plats Finland, Ilomants, Kivijärvi, Kuusamo
Ämnesord

Utövare och folk som känner till traditionen

Träsnideri har långa traditioner för både praktiska och dekorativa ändamål. Snideri har utförts med olika verktyg som yxor, knivar och täljknivar. När motorsågar först började användas som verktyg inom skogsbruket, utvidgades deras användning också till kreativt uttryck. I finska trädgårdar har man under decennier sett skulpturer av djur gjorda i trä – björnar, älgar, ugglor, hundar...

Juha Käkelä veistää teosta Luonnonlapsi Ilomantsissa Karhufestivaalilla veistokilpailussa teemalla Villi luonto. Kuvaaja Eero Knaapi. Maaseudun Sivistysliiton kuva-arkisto.
Bild: Eero Knaapi. Maaseudun Sivistysliiton kuva-arkisto.

De första motorsågsskulptörerna var skogsarbetare som började göra skulpturer och möbler med motorsågen som verktyg vid sidan av sitt vanliga arbete. Sedan dess har många unga personer och personer utan tidigare erfarenhet av motorsågsanvändning också anslutit sig. Dessutom har vissa skulptörer tagit motorsågen som verktyg i sin konstskapande process. Det vanligaste materialet för motorsågsskulpturer är trä, men skulpturer skapas också av is. Motorsågsskulptörer har skapat nätverk där de följer varandras arbete. Ett exempel är Facebook-sidan Moottorisahaveistos fanit som har närapå tusen följare. Skulptörer träffas också på olika evenemang och kurser runtom i Finland. Olika organisationer arrangerar tävlingar och utställningar för motorsågsskulptörer där de kan visa sina färdigheter, tävla mot varandra och träffa kollegor. En årlig händelse är mästerskapen i motorsågsskulptur i Finland, där olika organisationer ansvarar för arrangemanget. Konceptet drivs av Puunveistäjät ry.

En central nationell utvecklare inom området har varit Karhufestivaali som arrangeras av Maaseudun Sivistysliitto i Ilomants med en björnsnideritävling. Händelsen började 2014 som en del av det internationella projektet "Från trä till evighet" med finansiering från EU:s landsbygdsprogram. Redan från början fokuserade evenemanget på att synliggöra träsnidarna i medierna, att öka kännedomen om motorsågsskulptur och skapa internationella kontakter. Karhufestivaali och skulpturparken i Ilomants har under flera år varit en del av Europeiska kulturarvsdagarna. Till de senaste snidtävlingarna hör bland annat "Motorsågsljudet" som årligen arrangeras i Kivijärvi. Motorsågsskulptur utövas över hela världen. Inom detta område arrangeras också internationella tävlingar. Aktiva länder inkluderar de baltiska länderna, Tyskland, Italien och USA. Träsniderievenemangen i Tomsk, Sibirien, har varit några av de största internationella mötesplatserna inom området.


Utövande av traditionen

Många motorsågsskulptörer har på grund av sin yrkesbakgrund starka färdigheter i hanteringen av motorsåg och kunskap om trä som material. Utvecklingen och ökningen av skulptörens skicklighet främjas ofta genom att ha erfarna skulptörer som förebild, och genom att man följer den ständigt expanderande tävlings- och evenemangsverksamheten samt deltar i skulpturkurser. Skulptörerna har olika värderingar och preferenser. De mest traditionella skulptörerna svär vid användningen av endast motorsåg och anser det viktigt att skulpturen är gjord av ett enda trästycke utan fogar. Även de mest traditionella skulpturtävlingarna har befrämjat sådana ideal.

Elina Lehtinen veistää "Kuin yhdestä puusta, kaikki" -teosta Ilomantsissa Karhufestivaalilla kilpailussa, jonka teemana oli Karhu ja pentu. Kuvaaja Heli Kallio-Kauppinen. Maaseudun Sivistysliiton kuva-arkisto.
Bild: Heli Kallio-Kauppinen. Maaseudun Sivistysliiton kuva-arkisto.

I samband med detta har det skett en förnyelse, frigörelse och en distansering från de strängaste traditionerna. Många skulptörer använder fogar i sina verk för att ge figurerna en komplexitet och rörelse. Många föredrar också att bearbeta ytan på sina skulpturer med hjälp av snidning och slipning.

Den tekniska behandlingen av träskulpturerna inkluderar skydd av ytan med talltjära, linolja, tjära eller blandningar som skulptörerna själva har utvecklat. Här finns också olika skolor och preferenser. Vissa accepterar endast ytskydd som förhindrar nedbrytning, medan andra vill använda färger eller bränna ytan på skulpturen. Många skulptörer beskriver sig själva som naturmänniskor, och detta syns i deras val av motiv: favoriterna är i regel djurfigurer. Björnen är ett djur med tydliga former, med vilken många skulptörer börjar. Björnen inspirerar även erfarna skulptörer till olika tolkningar, från statiska björnar som står med ena tassen i vädret till uttrycksfulla och livliga skulpturer. Andra populära motiv inkluderar skogens övriga djur, såsom ugglor, rävar, tjädrar, harar och i en större skala även älg.

Vad betyder motorsågsskulptur för skaparen och varför görs det? I skulptörernas berättelser och intervjuer framgår det att nöjet med att skulptera ligger i att med sina egna färdigheter forma en figur ur trät, vilket ibland resulterar i det man tänkt sig och ibland överraskar skulpturen även skaparen själv. Det som är utmanande med skulptering upplevs som inspirerande: hur fånga rörelsen och karaktären hos till exempel ett djur?

Markku Tuominen ja valmis veistos Villi luonto. Veistos valmistui Ilomantsin Karhufestivaalilla 2018 kilpailussa, jonka teemana oli Villi luonto. Kuva Maaseudun Sivistysliiton kuva-arkistosta.
Bild: Maaseudun Sivistysliiton kuva-arkisto.

Raimo Hautaluoma, lantbruksavbytare från Jalasjärvi, beskriver det på följande sätt: "Även om skulpteringen är fysiskt arbete precis som avbytningsjobbet, återhämtar, avslappnar och lugnar den. Det är frigörande och ger en bra känsla. Men ibland kan det gå veckor utan att jag hinner skulptera. Det lönar sig inte att använda sågen motvilligt, för man måste ha rätt känsla för det." Jari Rantanen från Kuhmalax beskriver det som är så fascinerande hos oförutsebarheten: "Under sågningen tar arbetet hela tiden form, men det kan också förändras flera gånger under arbetets gång beroende på träslag, träets former och grenarnas struktur."

Både östliga och amerikanska motorsågsskulpturtraditioner är ofta mer dekorativa och detaljerade än de finländska skulptörernas verk. Under de senaste åren har man dock kunnat märka spridningen av internationella influenser i Finland. Till exempel ser man numera mycket av de amerikanska favoriterna, såsom örn-motiv och totemliknande skulpturer, även här. Motorsågsskulptören Juha Käkelä har rest mycket runt om i världen och jämfört olika tekniker och uttryckssätt. Efter att utomlands ha sett hur andra skapar uttrycksfulla verk genom att använda olika handverktyg, har han själv varierat sin teknik. Käkelä konstaterar: "Björnskulpturerna har till exempel helt egna drag i Ryssland, Kanada och Japan. Vi finländare ligger lite efter de andra. Vi borde utvecklas konstnärligt, inte bara skapa stela björnar.

Pekka Niskanen viimeistelee veistostaan Karhujen penkki Ilomantsissa Karhufestivaalilla 2022 veistokilpailussa, jonka teemana oli Karhun syli. Kuvaaja Heli Kallio-Kauppinen. Maaseudun Sivistysliiton kuva-arkisto.
Bild: Heli Kallio-Kauppinen. Maaseudun Sivistysliiton kuva-arkisto.


Traditionens bakgrund och historia

Motorsågar började användas inom skogsbruket i Finland på 1950-talet, men de var mycket robusta och tunga. Under 1970-talet blev sågarna lättare, vilket möjliggjorde deras användning för andra ändamål än arbete.

Pionjären för motorsågsskulptur i Finland var Paavo Tiihonen från Kerimäki, vars namn nämns av många äldre skulptörer. Tiihonen sålde verktyg till skogsbruket och kom på idén att använda motorsågsskulptur som ett sätt att visa upp de sågar han sålde. Enligt muntlig tradition föreställde Tiihonens första skulptur mot slutet av 1960-talet en gammal man. Tiihonen var en populär skulptör under 1980- och 1990-talen. Som en skicklig motorsågsanvändare brukade Tiihonen säga att man till och med kunde ta bort smuts från ögat med den. Det första betydande evenemanget inom motorsågsskulptur var Koljonvirran veistotapahtuma, som ordnas för första gången i mitten av 1980-talet i Idensalmi och pågick ända fram till 2008, med motorsågsskulptör Erkki Rytkönen som en central aktör. Evenemanget samlade traditionella skickliga utövare och utvecklare av motorsågsskulptur och gav upphov till många senare skulpturtävlingar och evenemang. Det störstaevenemanget är Ilomantsi Bear Festival, som ordnats sedan 2014 och där det som mest har varit upp till 10 000 besökare. Under pandemiåren 2020–2021 genomfördes festivalen i mindre skala, men då sändes skulpturhändelsen för första gången som en livestream och nådde internationell publik. Under festivalens skulpturtävlingar har det under några år även tävlats om världsmästerskapet i björnskulptur, och titeln togs år 2014 av Esko Heikura och år 2017 av Markku Tuominen.

Den största förändringen som påverkar traditionens utövande är att utrustningen som används för motorsågsskulptur har utvecklats med lätta och effektiva batteridrivna sågar och flänsar som är särskilt anpassade för skulptur. Idag efterbehandlar nästan alla skulptörer sina verk med batteri- eller elverktyg. Miljömedvetenheten har framfört krav speciellt i tävlingar om användning av ekologiska bränslen och kedjeoljor. Säkerhetsfrågorna har också fått ökad uppmärksamhet. En stor förändring har även varit att skulpturkurser har genomförts över hela Finland. Kurserna lockar entusiaster som inte siktar på tävlingar utan vill lära sig skulptera för sitt eget nöjes skull och skapa skulpturer för sina egna trädgårdar.


Förmedlande av traditionen

Erfarna skulptörer har hjält med att föra vidare sina färdigheter och lära unga och nybörjare i färdigheten. Inlärningen sker genom att följa de erfarna skulptörernas arbete och genom att delta i tävlingar och kurser inom konsten. Till de erfarna skulptörer som generöst har delat med sig av sina lärdomar för att utveckla traditionen hör, förutom Paavo Tiihonen, till exempel Hannu Kyllönen, känd som 'Pölökynveistäjä' från Kuhmo, vars namn dyker upp i mångas diskussioner som en förebild och inspirationskälla. Även flerfaldiga finska mästaren Arvo Hietala från Kangasala nämns som en inspirationskälla. I PuuhaMaa-skulpturparken i Villähde i Lahtis har Leo Laakko och Kari Onninen gett handledning till nybörjare i skulpturering. Även Markku Tuominen från Nurmijärvi har gett handledning till yngre skulptörer. Många erfarna skulptörer har överfört sina färdigheter med principen mästare-lärling. Den mest kända skulptören som för närvarande ger motorsågsskulpturkurser är Juha Käkelä från Ylöjärvi. Han håller kurser året runt på olika platser runtom i Finland och erbjuder även privatundervisning. Käkelä har satsat betydande resurser på att utveckla arbetssäkerheten och lockat helt nya skulptörer till konsten.

Det går också att lära sig motorsågsskulptur via material som finns tillgängligt online. Maaseudun Sivistysliitto (Landsbygdens Bildningsförbund) erbjuder en omfattande, gratis motorsågsskulpturkurs i sitt webbutbud. På YouTube finns också gott om material inom ämnet. Det har även publicerats flera guideböcker på engelska. En viktig kanal för att överföra traditionen och utveckla färdigheter är numera sociala medier. Många skulptörer är aktiva online, delar bilder av sina skulpturer och har diskussioner med varandra. Vissa har även skapat egna webbsidor eller bildgallerier.


Traditionens framtid

Motorsågsskulptur är en levande, växande och alltmer populär tradition i Finland, både bland skulptörer och den bredare allmänheten. Nya skulpturevenemang och jippon med skulptering som tema arrangeras runtom i Finland. Motorsågsskulptur som konstform berikar och vitaliserar landsbygdssamhällen, ger synlighet åt byarna och lockar besökare till evenemangen. Skulpturuppvisningar är en del av många mässor. Skulptörer har blivit inbjudna till landsbygden för att skapa skulpturer tillsammans med bygemenskaper, och skulptörer får också beställningar på offentliga skulpturer. Motorsågsskulptur har börjat synas även i stadsmiljöer, exempelvis genom att konstverk skapats av nedhuggna lindar längs med spårvagnsrutten i Tammerfors. Vissa motorsågsskulptörer har etablerat ett företag och hittat möjligheter till framgång genom produktutveckling, samarbete med företag, kurser och den allt större mängden målgrupper.

Aktör som står bakom förslaget

Maaseudun Sivistysliitto ry

Puunveistäjät ry

ITE-taiteen kannatusyhdistys - ITE ry

MSL:n Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys ry

Källor och länkar till andra informationskällor

Branschens aktörers webbplatser

FB-ryhmä Moottorisahaveisto fanit

Puunveistäjät ry

Puunveistäjät ry:n SM-kilpailujen tuloksia vuodesta 1986

Karhufestivaali

Maaseudun Sivistysliitto ry

Moottorisahaveistoksia, Finna, ITE-taiteen portaali

Carve Carrbridge


Internetkällor

Moottorisahaveiston kurssimateriaali Maaseudun Sivistysliiton verkko-opistossa. Juha Käkelä ja Jani Grönlund, 2020.

Ohjeita puuveistoksen hoitoon MSL 2014


Videor

Karhufestivaali

JG-woodcrafts, Jani Grönlundin videoita

Pertti Karhunen muistelee Paavo Tiihosta.

Pölökynveistäjä Hannu Kyllönen

Juha Käkelän sahataidetta

Juha Käkelän veistäjäesittely

Raimo Hautaluoman veistäjäesittely

Jari Rantasen veistäjäesittely


Exempel av motorsågsskulptur

Tuhannen karhun maa -veistospuisto

Kivijärven Kirsikkapuisto

Arboretum Mustilan veistospolku

Leo Laakon ja Kari Onnisen PuuhaMaa

Kuusamo-opiston moottorisahaveistokset

Motorsågsskulptur händelser

YLE Egenland 3.4.2019, Ilomantsin Karhufestivaali

Tampereen Ratikan taidehanke

radiosun 13.8.2019 Tampereen Ratikan taidehanke

YLE 29.6.2020, Mustilan arboretumin veistospolku

Seura 22.1.2023, Kaupunkipuu taideteoksena -veistotapahtuma

Moottorisahaveistäjä kylätaiteilijana, MSL 2023 [1]


Literatur

Puumorsian, Kokko T., 2007.

Relief Carving, Wood Spirit. Irish, L.S., 2013.

Art of Chainsaw Carving. Groeschen, J., 2014.

Chainsaw Carving Beginners. Tschiderer, H., 2022.

The Book of Wood Carving: Technique, Designs and Projects. Sayers, C., 1978.

Chainsaw Carving an Eagle: A Cpmplete Step-by-step Guide. Doeren, J. & Roghair, D., 2005.


Intervjuer

Juha Käkelä, Ylöjärvi, puhelinhaastattelu 13.3.2023, Raija Kallioinen

Erkki Rytkönen, Iisalmi, puhelinhaastattelu 13.3.2023, Raija Kallioinen