Hantverkskunnande

From Elävän perinnön wikiluettelo

Hantverkskunnande har i alla tider överförts från en kunnig utövare till en annan. Med hantverk som le-vande kulturarv avses såväl färdigheter som kunskapen om att utöva hantverk med de olika material som finns i vår omgivning, även att bygga hus eller renovera möbler. Hantverk utövas som hobby för eget bruk och många har också hantverket som yrke. Olika slags hantverksfärdigheter behövs även i många yrken.


Se också Käsityötaidot och Crafts.