Sågspelning

From Elävän perinnön wikiluettelo
Sågspelning
Med i nationella förteckningen
Plats Finland
Ämnesord såg, timmermanssåg, motorsåg, handsåg, idiofon, spelning, sågspelning

Utövare och folk som känner till traditionen

Olika musikaliska sågar. Bild: Tarja Tupala.

Sågens ljud är originellt och något man minns för evigt. Såg spelas på olika håll i världen och Finland har man veterligen spelat på såg sedan 1930-talet. En sjungande såg i timmerstockstugor och på bondgårdar i våra dagar är en sällsynt hobby. Det finns sammanlagt drygt hundra sågspelare på olika håll i Finland. Män och kvinnor i olika åldrar i Finland har sågspelning som hobby.

Suomen Sahansoittajat ry är sågspelarnas egen organisation. Föreningen grundades i Tervo 2006 och dess hemvist i dag är Vihtis. Syftet med föreningen är att bevara och utveckla sågspelandet som en hobby och främja och stötta dess utveckling i Finland. Föreningen ordnar läger, kurser, konserter och tävlingar. Föreningen håller även ihop en grupp av sina medlemmar som uppträder och samarbetar med andra musikföreningar.

Sågspelning samlar åhörare på olika konserter och event. På Facebook finns även två grupper som ägnar sig åt sågspelning. Vesannon musiikinystävät ry har ordnat finska mästerskap i sågspelning sedan år 1997.

Utövande av traditionen

Sågen är ett mycket speciellt instrument som avger ett mystiskt ljud. Det krävs ett gott gehör för att kunna spela såg då det inte finns några stödpunkter såsom till exempel på ett piano. Det är fråga om ett idiofont instrument, dvs. ljudet uppkommer då sågens egen fasta massa vibrerar. När såg spelas rent avger den emellertid vackra ljud, och bland annat "Lapin äidin kehtolaulu" och folksånger passar bra att spelas på såg. Det går dock att på såg spela nästan vilken typ av musik som helst som är långljudande och lugn. Viss virtuoser vågar dock ha Karjalan poikia och Mexikon pikajuna på sin repertoar.

Såg spelas genom att handtaget kläms mellan låren och bladet böjs. Bladet böjs i en s-kurva från spetsen och med en väl hartsad stråke försöker man med känsliga stråk få sågen att ljuda. En musikalisk såg har inte taggar och registret är bredare än på en vanlig såg.

Helst vill man spela såg med det instrument för ändamålet, och det går även att spela på en såg med taggar, men den har ett mycket snävare register i jämförelse med den musikaliska sågen. Musikaliska sågar skiljer sig i fråga om bladets tjocklek och yta. Ju större yta sågen har, desto lägre toner avger den. Bladets tjocklek för sin del bestämmer ljudets styrka. Ett tunt blad avger mjuka toner och är lättare att spela, medan ett tjockt blad ljuder starkt, men är tungt att spela.

Såg spelas på alla möjliga evenemang och enskilda spelare är efterfrågade på olika tillställningar: bröllop, begravningar, födelsedagar och företagsfester. Suomen Sahansoittajat uppträder som en stor grupp till exempel på Samuels Polonäs och folkmusikfestspelen i Kaustby.

Sågspelare på folkmusikfestspelen i Kaustby 2017. Bild: Tarja Tupala.

Traditionens bakgrund och historia

I några källor anges att sågspelningen börjande i Appalacherna i USA på 1800-talet. Det torde dock vara troligare att användningen av sågen som instrument har börjat självständigt i flera länder i Europa. Förutom USA har även Argentina angetts som sågspelningens ursprungsland. Såg spelas runt i världen på alla kontinenter, med undantag av polarområdena. Enligt traditionen berättas att man i skogsarbetarnas och timmerstocksarbetarnas stugor underhöll varandra genom att spela på såg efter en tung arbetsdag. Under nybyggartiden i Amerika ackompanjerade små och fattiga församlingar psalmerna på såg eftersom de inte hade råd med riktiga instrument.

Historien om sågspelning i Finland har inte dokumenterats. Det berättas att en sågspelartrio som underhöll publiken turnerade i Finland på 1930-talet. Turnerande sågspelaren Aarto Viljamaa turnerade runt i skolor i Finland för att undervisa i sågspel på 1970-1980-talen. En ny våg av sågspelning fick sin början år 1997 när Petteri Heikkinen och Kari Rönkkö från Tervo i programmet ”Hakupalat” i TV 2 sökte sågspelare. I Finland hittades då 30 sågspelare.

Samtidigt började man ordna läger som kallades Saha soi (Sågen klingar) och som hade en viktig betydelser för förmedlingen av sågspelstraditionen. På lägren Saha soi ges undervisning i sågspel, man spelar såg och experimenterar hur såg kan spelas tillsammans och naturligtvis bekantar man sig med andra som blivit intresserade av sågspel och man uppträder på lokala evenemang.

Läger ordnades av Tervo spelmansgille i Manttu och Koulun kanava i Tervo åren 1997–2007. I Tervo ackompanjerade lägerdeltagarna sommargästernas kyrkohelg, deltog i ackompanjemanget av diktrecitation och uppträdde på torgevenemang under Tervodagarna och besökte äldreboenden och spelade.

Folkmusikkyrka och folkmusikmässa spelades i den egna socknen och i grannsocknen under lägertiden. Promotorn för lägret Petteri Heikkinen förolyckades plötsligt år 2002 och det försvårade Tervo spelmansgilles ordnande av lägret Saha soi år 2003. Lägret ordnades i alla fall i Tervo sommaren 2003 och i samband med lägret spelades en cd-skiva in som heter Soivat Sahat och Yles morgon-TV kom och filmade i lägret.

De som deltog i lägret Saha soi 2004–2006 kom på idén att grunda en förening för sågspelare. Suomen Sahansoittajat ry:s konstituerande möte hölls i Tervo 2006. Suomen Sahansoittajat ry ordnande lägret Saha soi första gången i enhetsskolan i Tervo sommaren 2007. Lägret fortsatte i samma form och en verkstad inrättades där vem som helst på torgevenemanget fick pröva på att spela på såg. Ledare på lägret var Kari Rönkkö och Sami Tupala, och Unto Lehtonen ackompanjerade.

År 2009 råkade lägret Saha soi ordnas samtidigt som finska mästerskapet i sågspelning som ordnas av Vesannon musiikinystävät ry. Lägret Saha soi blev en övningsplats för tävlingen och därav ordnades lägret Saha soi som ett endagsläger i kursform följande år.

Kursledarna Aarne Laasonen, Pentti Kervinen och Sami Tupala undervisade vid behov nybörjare och de övriga övade att spela tillsammans till Unto Lehtonens ackompanjemang. Efter 2013 har kursen ordnats vid tiden för Siilinjärven Siilifolk i samband med eventet Hankasalmen Kihveli soikoon och i Vihtis i konsthuset Siiriläs. Sedan 2015 har kursen Saha soi ordnats i samband med folkmusikfestspelen i Kaustby.

Sågspelare på scenen.
Sågen ljuder i Hankasalmi 2014. Bild: Tarja Tupala.

Förmedlande av traditionen

Största delen av dagens sågspelare är självlärda. Man kan lära sig spela såg med gehör. Nuförtiden utnyttjas ofta videor på webben när man vill lära sig spela såg, och det finns gott om videor. Många blir entusiastiska när det hör sågspel på något evenemang eller på någon konsert.

Långsiktig lägerverksamhet har haft en stor betydelse för traditionens fortlevnad. På lägren har man lärt ut sågspel till tiotals nya spelare och antalet ökar så småningom. I öppna verkstäder har också en gnista tänts för sågspel.

Sågspel har under de senaste åren även fått synlighet tack vare medier. Helsingin Sanomat skrev en artikel och gjorde en video om sågspelare i sin webbtidning, och även YLE har tagit upp sågspel i sina program.

Traditionens framtid

Vi får väl höra sågens toner även framöver, trots att antalet spelare är få. Nya spelare kommer från den yngre generationen.

Utmaningen gäller att hålla igång föreningsverksamheten. Arbetet utförs inom en liten grupp och från en liten gemenskap är det svårt att hitta föreningsaktiva. Ett långsiktigt arbete för sågspel kräver också organisering. Det är viktigt att delta i till exempel Finlands folkmusikförbunds verksamhet, och exempelvis via projekt är det möjligt att föra arbetet vidare.

Aktör som står bakom förslaget

Suomen sahansoittajat ry

Suomen sahansoittajat på Facebook

Källor och länkar till andra informationskällor

Sågspelning i wikipedia

Youtube: Finlandia Hymni, Suomen Sahansoittajat, Samuelin Poloneesi 2013 Hamina.

Youtube: Suomen Sahansoittajat Kaustinen 2014, Ajomies.

Youtube: Karjalan kunnailla, Suomen sahansoittajat 12.7.2013, Pelimannitalo, Kaustinen.

Youtube: Nyt tuulet nuo viestin jo toivat: Suomen sahansoittajat, Samuelin Poloneesi Rauma 15.3.2014.