Musik och dans

From Elävän perinnön wikiluettelo

Dans, sång och musik är uttrycksformer som utövas i de mest mångskiftande sammanhang: enskilt eller tillsammans, i arbetet eller på fritiden, privat eller offentligt, som inslag i ceremonier eller festligheter, som uttryck för sorg eller kärlek. Dans är en konstform där människan rör sin kropp, vanligtvis rytmiskt och till musik, för att åstadkomma estetiska upplevelser, som underhållning, som social aktivitet eller för att uttrycka något. I Finland består det levande kulturarvet av danskonst, folkdans och social dans.


Se också Musiikki ja tanssi och Music and dance.