Stafettkarnevalen

From Elävän perinnön wikiluettelo
Stafettkarnevalen
Med i nationella förteckningen
Plats Helsingfors
Ämnesord Stafettkarneval, skolidrott, idrott, idrottsglädje

Utövare och folk som känner till traditionen

Stafettkarnevalens trademark - masstafetten. Det kan som bäst vara över 600 löpare som deltar i en masstafett. Photo: Stafettkarnevalen
Stafettkarnevalens trademark - masstafetten. Det kan som bäst vara över 600 löpare som deltar i en masstafett. Photo: Stafettkarnevalen

Skolornas Stafettkarneval engagerar skolelever från hela Svenskfinland. I Stafettkarnevalen löper elever från åk 1-6, åk 7-9 och andra stadiets elever. För att kunna arrangera en Stafettkarneval behövs även ca 200 frivilliga funktionärer som under två dagars tid hjälper till med arrangemangen. Lärare från närmare 200 skolor fungerar som lagledare för de olika stafettlagen. Stafettkarnevalen lyder under Svenska Finlands Skolidrottsförbund, men har en egen organisation med olika utskott (En organisationskommitté, ett ekonomiutskott, ett PR- och Serviceutskott och ett logistikutskott).

Utövande av traditionen

Stafettkarnevalen har sin egen organisation med en organisationskommitté, ett ekonomiutskott, PR- och serviceutskott samt ett logistikutskott. Dessa arbetar med planeringen och förberedelserna av den årliga Stafettkarnevalen. I de svenskspråkig skolorna är Stafettkarnevalen väl känd och kunskap om Stafettkarnevalen innehas av skolornas gymnastiklärare och även den övriga lärarkåren känner till karnevalen. Det är oftast gymnastiklärarna som fungerar som lagledare för skolornas stafettlag och det brukar vara samma lärare som år ut och år in tar sina elever till Olympiastadion för att delta i karnevalen.

Uppropet är Stafettkarnevalens hjärta, var alla löpare samlas innan de skall vidare ut på löpbanorna. Photo: Stafettkarnevalen
Uppropet är Stafettkarnevalens hjärta, var alla löpare samlas innan de skall vidare ut på löpbanorna. Photo: Stafettkarnevalen

I Stafettkarnevalen har vi alltid haft vid sidan om sedvanliga grenar, såsom 4 x 100 m, framför allt sådana grenar som betonar samhörigheten i skolan och som tidigare aldrig arrangerats i Finland. Bland sådana kan nämnas mixed-stafetter, där varannan löpare är flicka, varannan pojke och skyttelstafetter mitt på planen 12 x 80 m, där elever från skolans alla klasser bör medverka för att stärka gemenskapen i skolan.

Eftersom alla skolelever inte är snabba löpare har inbjudan samtidigt utgått till färgsprakande "hejarklackstävlingar", i vilka de senaste åren deltagit över 1.500 skolelever med utvecklad koreografi, fyndiga slagord och halvprofessionella "cheerleaders". De aktivaste har inlett sina förberedelser redan i januari månad.

Stafettkarnevalen skickar varje år ett informationsbrev till alla svenskspråkiga skolor för att påminna dem om karnevalen och anmälningsförfarande till karnevalen. Stafettkarnevalen når även ut till allmänheten genom ett omfattande samarbete med Svenska Yle. Yle sänder live alla lopp via sin webkanal och dokumenterar även materialet på sina egna webbsidor. Hufvudstadsbladet är en mångårig samarbetspartner som skriver om Stafettkarnevalen före och under karnevalsveckoslutet. Även övriga Finlandssvenska tidningar är närvarande under karnevalen.

Traditionens bakgrund och historia

Stafettkarnevalens förebild är världens äldsta och största stafettlöpningstävling, Penn Relays i Philadelphia med anor från 1895. Carl-Olaf Homén hade förmånen att löpa för universitets lag, University of Delaware, 1960 och fascinerades av den unika stämningen och de perfekta arrangemangen. Entusiasmen ledde till att han inom Svenska Finlands Skolidrottsförbund följande år arrangerade den första Stafettkarnevalen för landets svenska skolor på Djurgårdens sportplan i Helsingfors.

Lagandan är god bland Stafettkarnevalens deltagare och ibland satsar man även på utstyrseln vilket man kan se på denna bild. Photo: Stafettkarnevalen
Lagandan är god bland Stafettkarnevalens deltagare och ibland satsar man även på utstyrseln vilket man kan se på denna bild. Photo: Stafettkarnevalen

I Stafettkarnevalen 1961 deltog 606 löpare, vilket redan första året gjorde den till den största skolidrottstävlingen genom tiderna i svenska Finland. Följande år steg deltagarantalet till över 1.000 och det tredje året över 1.500. Det fjärde året var man redan mogen att flytta till Olympiastadion, där karnevalen ordnats sedan dess med undantag av då Gamlakarleby, Vasa, Esbo och Åbo varit värdstäder i anledning av reparationsarbeten på Olympiastadion.

Deltagarantalet har kontinuerligt stigit, och med sina c. 10.000 starter (vilket innebär c. 8.000 deltagare, eftersom många deltagare löper i två grenar) de senaste åren är Stafettkarnevalen numera Europas största årliga skolidrottstävling.

Utöver löparna deltar över 1.500 "registrerade" deltagare i ”hejarklackstävlingen” och för att ro arrangemangen i land behövs inemot 200 funktionärer. Pga. televisionens och radions storsatsning är c. 100 personer involverade från medierna. När därtill hundratals lärare, föräldrar och lagledare är engagerade i förberedelserna för och genomförande av karnevalen får man en uppfattning om storleken av evenemanget.

Förmedlande av traditionen

Stafettkarnevalen har sin egen organisation med en organisationskommitté, ett ekonomiutskott, PR- och serviceutskott samt ett logistikutskott. Dessa arbetar med planeringen och förberedelserna av den årliga Stafettkarnevalen. I de svenskspråkig skolorna är Stafettkarnevalen väl känd och kunskap om Stafettkarnevalen innehas av skolornas gymnastiklärare och även den övriga lärarkåren känner till karnevalen. Det är oftast gymnastiklärarna som fungerar som lagledare för skolornas stafettlag och det brukar vara samma lärare som år ut och år in tar sina elever till Olympiastadion för att delta i karnevalen.

Stafettkarnevalens maskotar Staffan och Steffi. Photo: Stafettkarnevalen
Stafettkarnevalens maskotar Staffan och Steffi. Photo: Stafettkarnevalen

Stafettkarnevalen skickar varje år ett informationsbrev till alla svenskspråkiga skolor för att påminna dem om karnevalen och anmälningsförfarande till karnevalen. Stafettkarnevalen når även ut till allmänheten genom ett omfattande samarbete med Svenska Yle. Yle sänder live alla lopp via sin webkanal och dokumenterar även materialet på sina egna webbsidor. Hufvudstadsbladet är en mångårig samarbetspartner som skriver om Stafettkarnevalen före och under karnevalsveckoslutet. Även övriga Finlandssvenska tidningar är närvarande under karnevalen.

Traditionens framtid

I väntan på stafettpinnen vid första växelplatsen på Olympiastadion. Photo:Stafettkarnevalen
I väntan på stafettpinnen vid första växelplatsen på Olympiastadion. Photo:Stafettkarnevalen

Stafettkarnevalen har vuxit kraftigt under de senaste årtionden och aktiverar över 10000 barn och unga. Utbudet på stafetter har varierat något under årens lopp. Fler stafetter är nu sk. mixed stafetter var både flickor och pojkar deltar i samma lag. Vi vill på detta sätt göra karnevalen mer jämlik och inkluderande. Sedan 1994 har vi haft en egen skyttelstafett för elever med funktionsvariationer. År 2019 införde vi i samarbete med Paralympiska kommittén även en stafett, som riktar sig till elever som rör sig i rullstol och elever med sänkt synförmåga. Stafettkarnevalen utvecklas i en mer inkluderande och mer jämlik karneval och vill värna om glädjen inom idrotten och samhörighetskänslan inom Svenskfinland.

För att traditionen skall kunna leva vidare är det viktigt att vi tar väl hand om våra frivilliga funktionärer och våra lärare, som gör en enorm insats för karnevalen. För funktionärerna arrangerar vi ett informationstillfälle några veckor före karnevalen och bjuder på mat och god samvaro. Vi försöker hjälpa lärarna efter bästa förmåga och ta väl hand om dem när de kommer till Olympiastadion. För våra ledande funktionärer arrangerar vi en diskussionskväll efter karnevalen var vi går igenom arrangemangen och var funktionärerna kan komma med förbättringsförslag och önskemål gällande kommande karnevaler.

Aktör som står bakom förslaget

Stafettkarnevalen

Svenska Finlands Skolidrottsförbund

Källor och länkar till andra informationskällor

Web-källor

Svenska Yle:s sidor som berör Stafettkarnevalen

Svenska Yle:s sidor gällande tidigare karnevaler

Stafettkarnevalens hemsida

Stafettkarnevalen -Europas största årligen återkommande skolidrottsevenemang (Facebook-sivu)

Petra Miettinen ” Läraren Ingelisa Wikholm i Winellska skolan tog Stafettkarnevalen till Serbien” HBL (20.05.2022)

Wikipedia, "Stafettkarnevalen" (27.3.2023)

Videor

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, "Winellska skolanin oppilaat Kirkkonummelta esittelevät Stafettkarnevalen -viestijuoksukilpailua" (26.5.2020), Youtube.

"Stafettkarnevalen masstafett mixed 1-6" (29.5.2022), Youtube.

Yle Arenan ”Stafettkarnevalen 2022: Lördag, finalpasset” (21.5.2022)

Yle Arenan "Stafettkarnevalen 2022: Lördag" (21.5.2022)

Litteratur och artiklar

Finell, Mikael och Lalle Broberg. Spring För Livet!: Stafettkarnevalen 1961-2010. [Helsingfors]: Svenska Finlands Skolidrottsförbund SFSI, 2011.

Hollmén, Malin. "Stafettkarnevalen Firade 50-årsjubileum." Fh 3 (2011): 24-25

Hyyppä, Markku T. "Talkoohengestä Koituu Hyvinvointia: Stafettkarnevalen - Yhteisöhengen Lujittaja." Liikunta Ja Tiede 43, no. 3 (2006): 4-9.