Spel och lekar

From Elävän perinnön wikiluettelo

Lek är en grundläggande mänsklig egenskap och den finns inom alla kulturer och påfund. Att leka är det naturliga sättet för barn att lära sig, men även vuxna leker. Spelets och lekens form flyter ofta samman, men leken är friare och spelet följer regler. Man kan till exempel spela kort, på en spelplan eller med en boll. Spelarnas val och strategier, slumpen och i idrott även spelarnas fysiska förmågor kan påverka spe-lets förlopp. Även spel och lekar får ständigt nya former.


Se också Pelit ja leikit och Games and playing.

Pages in category "Spel och lekar"

The following 11 pages are in this category, out of 11 total.