Inledningen av den finska sommaren

From Elävän perinnön wikiluettelo
Inledningen av den finska sommaren
Med i nationella förteckningen
Plats Joensuu, Norra Karelen
Ämnesord musik, barn, vår, laulurinne, storevenemang, fester

Utövare och folk som känner till traditionen

På vårterminens sista fredag samlas barn från samtliga lågstadier i Joensuu och flera närliggande kommuner inklusive Kuopio i parkområdet Laulurinne för att sjunga in sommaren. Evenemanget har firats i över 30 år Barnen säger sjungande adjö till skolåret, öppnar den finländska sommaren officiellt och inleder samtidigt sommarlovet. I evenemanget sjunger 6 000 elever och publiken är ofta nästan 15 000 personer. Evenemanget arrangeras av Joensuu stads småbarnsfostrans- och utbildningscenter.

Utövande av traditionen

Inledningen av den finska sommaren på Laulurinne i Joensuu 2007

På Laulurinne sjungs ett tiotal sånger, som ackompanjeras av Joensuu blåsorkester. Under de senaste åren har också blåsarna från Joensuu stadsorkester varit med om att ackompanjera sången. Evenemangets konferencier är en lokal lärare och lärarna står annars också bakom evenemangets framgång. En kommitté förbereder evenemanget från januari genom att välja sångarna och utarbeta övningsmaterialet. Lärare från de skolor som har anmält sig till evenemanget övar sångarna med sina elever och tar sin klass på platsen, några med buss och några till fots. Kören övar inte tillsammans en enda gång före uppträdandet!


Traditionens bakgrund och historia

När det nya Laulurinne i Joensuu blev färdigt, väcktes också idén om ett sångevenemang där alla stadens barn skulle samlas ihop och sjunga vårliga sånger. Så startades Inledningen av den finska sommaren 1985. Evenemanget planerades av den dåvarande lektorn i normalskolan Osmo Paalanen och ledaren av utbildningsväsendet Viljo Lehikoinen. Evenemanget arrangerades först för en mindre skara, men redan under det andra året deltog tusentals barn.

Evenemanget sändes på radio av Rundradion och fick därför många lyssnare också utanför Norra Karelen. Under de två senaste åren har radiosändningarna inte längre använts utan evenemanget sänds direkt på Yle Arenan. Nuförtiden kommer sångare till evenemanget också från Savolax och Kajanaland. De mest långväga gästerna har kommit från Helsingfors.

Ända sedan evenemanget grundades har Joensuu blåsorkester ackompanjerat sångarna. Även Karelens soldatmusikkår ackompanjerade under många år innan den lades ner.

Den första gästande artisten bjöds in till scenen under samma år när sångarna på Laulurinne spelades in på en skiva. På skivan Tämä kylä sjöng körerna Prenikat och Niinikat från musikklasserna i Niinivaara tillsammans med Sari Kaasinen. De ackompanjerades av Karelens soldatmusikkår under kapellmästare Juha Tiensuus ledning. Sari Kaasinen bjöds in till Laulurinne som den första artistgästen och sjöng där tillsammans med den stora kören sången Tämä kylä, som hon hade komponerat och skrivit sångtexten till. Senare har Hullut Hattuset, Ilkka Alanko, Diandra, Jenna Bågeberg, McPöly, Burlakat och Pave Maijanen sjungit i Laulurinne. Alla uppträdarna har starka band till Norra Karelen.


Förmedlande av traditionen

Inledningen av den finska sommaren är ett offentligt publiksevenemang i Joensuu. För den budgeteras varje år ett anslag för att eleverna från staden får åka buss till evenemanget och bli en del av den stora kören. Med samma anslag bekostas ljudåtergivningen på Laulurinne och en liten skara bakgrundsaktörer. En stor del av evenemanget byggs som talkoarbete. Lärarna övar sångarna med sina klasser under våren med hjälp av bakgrundsinspelningar. Inspelningen görs varje år under ledning av någon musiklärare, och någon skolas kör får sjunga på den. I kommittén medverkar även några av stadens lärare, som organiserar evenemanget på den sista fredagen i vårterminen. Då är skoldagen undantagsvis kl. 15.00–19.00. Eleverna har förmiddagen ledig.

På Laulurinne samlas många familjer och före detta lågstadieelever för att lyssna på den stora kören. Också de äldre har hittat sin väg till evenemanget. Först när Den blomstertid nu kommer ljuder på Laulurinne är det verkligen dags att inleda sommarlovet!


Traditionens framtid

För evenemanget grundades en Facebooksida 2015, och den har lett nya åskådare till evenemanget. Dessutom grundade staden på sin egen webbplats en hemsida för Inledningen av den finska sommaren.

2016 förnyades evenemanget på många sätt. Övningsmaterialet blev elektroniskt, likaså informeringen. Programmet förkortades till en lektions längd och mängden tal, som ansågs vara onödiga, minskades. Så fick man verkligen sjunga i sångevenemanget. Publiken fick också möjlighet att delta i en del sånger. Den lokala tidningen i staden Karjalan Heili publicerade sångtexten till allsången före evenemanget.

Under jubileumsåret 2017 firade också Laulurinne Finlands hundraåriga självständighet. Man planerar att bjuda in en artist till Laulurinne vars program innehåller en lämplig inhemsk sång som kan sjungas tillsammans med barnen. Programmet består också annars av finländsk musik: gammal och också lite nyare. Laulurinne förväntas dra in en rekordpublik.


Aktör som står bakom förslaget

Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus

Källor och länkar till andra informationskällor

Joensuun kaupunki: Suven avaus

Facebook: Suomen suven avaus

Wikipedia: Joensuun Laulurinne