Scenkonst

From Elävä perintö -wiki
Jump to navigation Jump to search

Framföranden, föreställningar, uppträdanden – sådant som äger rum inför andra. I scenkonst ingår bland annat teater, dockteater, cirkus och pantomim. Domänen kan även omfatta förberedelser som scenografi och dekor, scenkläder och maskering. I vid bemärkelse kan också olika kroppsliga uttrycksformer som motion och sport ses som levande kulturarv och som delar av scenkonsten.


Se också Esittävät taiteet och Performing arts.

Pages in category "Scenkonst"

The following 7 pages are in this category, out of 7 total.