Scenkonst

    From Elävä perintö -wiki

    Framföranden, föreställningar, uppträdanden – sådant som äger rum inför andra. I scenkonst ingår bland annat teater, dockteater, cirkus och pantomim. Domänen kan även omfatta förberedelser som scenografi och dekor, scenkläder och maskering. I vid bemärkelse kan också olika kroppsliga uttrycksformer som motion och sport ses som levande kulturarv och som delar av scenkonsten.


    Se också Esittävät taiteet och Performing arts.