Ohjeita luettelointiin

  From Elävä perintö -wiki

  Mitä wikiluetteloon voidaan ottaa mukaan?

  • Ehdotuksia elävästä perinnöstä mainituilla aihealueilla, niitä yhdistäen tai niiden ulkopuolelta.
  • Esityksiä elävästä perinnöstä, joiden ytimessä ovat tekeminen, harjoittaminen ja välittäminen ihmisiltä toisille.
  • Sellaista ihmisoikeuksien sekä Suomen lakien mukaista aineetonta kulttuuriperintöä, joka tukee yhteisöjen välistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä.
  • Sukupolvelta toiselle ja sukupolvirajat ylittäen siirtyviä perinteitä Suomessa.

  Kuka voi tehdä ehdotuksia?

  • Yhdistykset
  • Erilaiset yhteisöt (esim. harrastajaryhmät, muut perinteen harjoittajat, tietyn alueen toimijat, organisaatiot)
  • Ryhmä yksityishenkilöitä

  Kuka ei voi tehdä ehdotuksia?

  • Selkeästi kaupallisia etuja ajavat tahot
  • Poliittiset järjestöt

  Kuka moderoi wikiä?

  • Museovirasto moderoi wikiä ja pidättää oikeuden pyytää tarkennuksia ilmoituksiin sekä tarvittaessa poistaa puutteelliset tai epäasialliset ilmoitukset.
  • Jos haluat kommentoida muiden tekstiä, ole yhteydessä aineetonkulttuuriperinto(at)museovirasto.fi tai käytä kyseisen artikkelin keskustelusivua.

  Erityistä huomiota toivotaan kiinnitettävän seuraaviin seikkoihin:

  • Esitykset wikiin tekee se (ne) yhteisö(t), joka aineetonta perintöä harjoittaa ja tuntee. Kannustamme yhteistyöhön erilaisten toimijoiden kesken!
  • Perinteiden monimuotoisuuden, erilaisten näkökulmien ja vivahteikkuuden huomioiminen. Samasta ilmiöstä on mahdollista tehdä wikiin myös useita esityksiä eri näkökulmista.
  • Elävän ja muuttuvan kulttuuriperinnön korostaminen sekä saman perinnön erilaisten variaatioiden huomioiminen.
  • Aiemmin aliedustettujen ryhmien sekä heikosti dokumentoidun kulttuuriperinnön huomioiminen.
  • Stereotyyppisten käsitysten välttäminen.
  • Hyvien käytäntöjen näkyväksi tekeminen (esim. hankkeet, projektit ja niiden osat).
  • Kysymyksiin voit vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (valitse kieli yläpalkista). Voit myös käyttää muita kieliä, mutta tee teksti silloin myös joko ruotsiksi tai suomeksi. Kannustamme monikielisyyteen!


  Kysy ja kommentoi! aineetonkulttuuriperinto(at)museovirasto.fi

  Other languages: