Instruktioner för att lägga till fenomen i förteckningen

  From Elävä perintö -wiki
  This page is a translated version of the page Ohjeita luettelointiin and the translation is 100% complete.

  Vad kan tas med i förteckningen?

  • Förslag på levande kulturarv inom de nämnda domänerna, som kombinerar dem eller som ligger utanför dem.
  • Förslag på levande kulturarv som kretsar kring görande, utövande och överföring.
  • Immateriellt kulturarv som både är förenligt med mänskliga rättigheter och följer Finlands lag, och som stödjer ömsesidig respekt mellan lokalsamhällen samt en hållbar utveckling
  • Traditioner i Finland som överförs från generation till generation och som överskrider generationsgränserna

  Vem kan lägga till fenomen?

  • Föreningar
  • Olika grupper (t.ex. utövargrupper, övriga utövare av traditionen, aktörer inom olika områden, organisationer)
  • Grupper av privatpersoner

  Vem kan inte lämna förslag?

  • Företrädare för kommersiella intressen
  • Politiska organisationer

  Vem modererar wikin?

  • Museiverket modererar wikin och förbehåller sig rätten att be om preciseringar av förslag samt att vid behov avlägsna bristfälliga eller osakliga förslag.
  • Om du vill kommentera andras texter kan du använda artikelns diskussionsida eller ta kontakt med aineetonkulttuuriperinto(at)museovirasto.fi.

  Var vänlig och lägg särskilt märke till följande:

  • Förslag till wikin görs av den eller de grupper som utövar och känner till traditionerna.
  • Beakta traditionernas mångfald samt olika synvinklar och nyanser. Samma fenomen kan också läggas till i wikin i flera förslag som förmedlar olika synsätt.
  • Framhäv levande och föränderliga kulturarv och beakta även olika varianter av samma tradition.
  • Uppmärksamma både hittills underrepresenterade gruppers traditioner och bristfälligt dokumenterade kulturarv.
  • Undvik stereotypa uppfattningar.
  • Synliggör god praxis (t.ex. initiativ, projekt och deras innehåll).
  • Du kan svara på frågorna på svenska eller finska (välj språk i övre kanten). Du kan också använda andra språk, men skriv då också en text på antingen svenska eller finska. Vi uppmuntrar till språklig mångfald!


  Fråga och kommentera! aineetonkulttuuriperinto(at)museovirasto.fi

  Other languages: