Instruktioner för att lägga till fenomen i förteckningen

From Elävän perinnön wikiluettelo
This page is a translated version of the page Ohjeita luettelointiin and the translation is 100% complete.

Vad kan tas med i förteckningen?

 • Förslag på levande kulturarv inom de nämnda domänerna, som kombinerar dem eller som ligger utanför dem.
 • Förslag på levande kulturarv som kretsar kring görande, utövande och överföring.
 • Immateriellt kulturarv som både är förenligt med mänskliga rättigheter och följer Finlands lag, och som stödjer ömsesidig respekt mellan lokalsamhällen samt en hållbar utveckling
 • Traditioner i Finland som överförs från generation till generation och som överskrider generationsgränserna

Vem kan lägga till fenomen?

 • Föreningar
 • Olika grupper (t.ex. utövargrupper, övriga utövare av traditionen, aktörer inom olika områden, organisationer)
 • Grupper av privatpersoner

Vem kan inte lämna förslag?

 • Företrädare för kommersiella intressen
 • Politiska organisationer

Vem modererar wikin?

 • Museiverket modererar wikin och förbehåller sig rätten att be om preciseringar av förslag samt att vid behov avlägsna bristfälliga eller osakliga förslag.
 • Om du vill kommentera andras texter kan du använda artikelns diskussionsida eller ta kontakt med aineetonkulttuuriperinto(at)museovirasto.fi.

Var vänlig och lägg särskilt märke till följande:

 • Förslag till wikin görs av den eller de grupper som utövar och känner till traditionerna.
 • Beakta traditionernas mångfald samt olika synvinklar och nyanser. Samma fenomen kan också läggas till i wikin i flera förslag som förmedlar olika synsätt.
 • Framhäv levande och föränderliga kulturarv och beakta även olika varianter av samma tradition.
 • Uppmärksamma både hittills underrepresenterade gruppers traditioner och bristfälligt dokumenterade kulturarv.
 • Undvik stereotypa uppfattningar.
 • Synliggör god praxis (t.ex. initiativ, projekt och deras innehåll).
 • Du kan svara på frågorna på svenska eller finska (välj språk i övre kanten). Du kan också använda andra språk, men skriv då också en text på antingen svenska eller finska. Vi uppmuntrar till språklig mångfald!


Fråga och kommentera! aineetonkulttuuriperinto(at)museovirasto.fi