Kalevalainen jäsenkorjaus som traditionell behandling

From Elävän perinnön wikiluettelo
Kalevalainen jäsenkorjaus som traditionell behandling
Med i nationella förteckningen
Plats Finland
Ämnesord traditionell folkmedicin, kalevalainen jäsenkorjaus

Utövare och folk som känner till traditionen

Helbrägdagörare vårdar en smärtande höft i Luokonvaara i Taivalkoski med sin assistent. Foto Museiverket, fotograf Paulaharju Samuli 1917.

Inom traditionell folkmedicin ses hälsa som en helhet som omfattar funktionella strukturer, näring och psyke. Traditionell folkmedicin enligt Kalevala, såsom Kalevalainen jäsenkorjaus är en flera hundra år gammal metod var man på ett mjukt sätt mobiliserar kroppens vävnader med hjälp av ledernas egna rörelsebanor så att kroppen kommer i ett naturligt tillstånd utan behov av försvar. Kalevalainen jäsenkorjaus som traditionell folkmedicin upprätthåller kulturen att vårda med händerna, där beröring och samspel spelar en viktig roll. Traditionen utövas av utbildade personer med den skyddade beteckningen kalevalainen jäsenkorjaaja och de är cirka åttahundra.

Kansanlääkintäseura ry ordnar utbildning på femton orter på olika håll i Finland i samarbete med bland annat institut. Antalet experter ökar med cirka hundra per år. Kansanlääkintäseura ry som grundades 1986 sparar och delar information om traditionell folkmedicin och även om kalevalainen jäsenkorjaus. Föreningen har fler än 1 400 medlemmar.

År 2014 grundade Kalevalainen kansanparannus -säätiö sparar och delar information om traditionell folkmedicin i större omfattning med hjälp av seminarier, nyhetsbrev, ställningstaganden och publikationer. Stiftelsen tillsatte en rådgivande kommitté för traditionell folkmedicin år 2015 för att stödja sparandet av uppgifter om traditionella behandlingsmetoder och för växelverkan med myndigheter och riksdagsledamöter. Kommitténs syfte är att Finlands nationella strategi för traditionell folkmedicin ska motsvara Världshälsoorganisationens  WHO:s mål och främja forskning och bredare bekräftelse av kalevalainen jäsenkorjaus.vårdar en smärtande höft i Luokonvaara i Taivalkoski Bild Museiverket, fotograf Paulaharju Samuli 1917

Helbrägdagörare hanterar klientens arm.
På bilden utför Olavi Mäkelä kalevalainen jäsenkorjaus.

Utövande av traditionen

Kalevalainen jäsenkorjaus baserar sig på respektfull mobilisering av hela kroppens mjukvävnad. Vävnadsstrukturer öppnas med hjälp av vätskor i mjuk bindvävnad genom långsamma rörelser med beaktande av lymfans cirkulation. Ledytornas position korrigeras med hjälp av kundens egna rörelsebanor och då öppnar sig näringscirkulationen och nervfunktionen kommer i ett naturligt tillstånd utan behov av försvar. Utövningen av denna behandlingsform har mästarbotaren Olavi Mäkelä tillsammans med Kansanlääkintäseura ry gjort möjlig. I dag förstår man betydelsen av venklaffarnas, lymfans och den mjuka bindvävnadens mellanvätska vilket betonas i mjukvävnadsmobiliseringen i kalevalainen jäsenkorjaus. Därutöver är innervation, tredimensionering av membranstrukturerna och rörelserna av dessa i förhållande till varandra relaterade till kroppens stelhet och begrepp i anknytning till detta. Kalevalainen jäsenkorjaus är en övergripande form av folkmedicin som används bland annat för problem i stöd- och rörelseorganen och besvär anknutna till dessa.

Kansanlääkintäseura ry utbildar experter i en treårig praktiskt inriktad mångfaldsutbildning. Under tre år ska experterna utföra minst trehundra dokumenterade behandlingar. Det första året lär man sig att behandla felställningar via muskler och leder. Det andra året lär man sig att utnyttja vätskan mellan mjuk bindväv för att öppna membranstrukturerna. Det tredje året lär man sig betydelsen av innervation. Innan man får rätt att använd beteckningen kalevalainen jäsenkorjaaja ska man klara av ett färdighetsprov. För att ha rätt att använda yrkesbeteckningen ska man förbinda sig till etiska instruktioner och vartannat år delta i fortutbildning då man behandlar vården av kunder med multiproblematik i enlighet med traditionen. Utbildningen fortsätter från lärling, gesäll, kalevalainen jäsenkorjaaja till mästare.

Studerande söker sig till utbildningen av intresse för traditioner och egna erfarenheter av behandlingen. Experter med lämplighet för undervisning delar med sig av kunskapen till nya studerande och mästarna ansvarar för färdighetsprovet. På olika håll i Finland finns det totalt åttahundra experter. Det finns några stycken experter i Europa, bland annat i Sverige, Danmark, Spanien och Portugal. Det finns inte olika doktriner av kalevalainen jäsenkorjaus, men nog mjukvävnadsmobilisationer av annat slag, även i Finland.

Helbrägdagörare behandlar klientens rygg.
Bilder: Päiviö Vertanen. Kalevalainen kansanparannussäätiö.

Traditionens bakgrund och historia

I forna dagar lärde man sig mobilisering av leder inom familjen genom lärlingsmetoden och färdigheten har överförts från en familjemedlem till en annan.

Magister Mauri Haartea har samlat in uppgifter om massagefärdigheter i Norden och Nordeuropa och grundade en finländska massagemetod och den första massageskolan i början av 1900-talet. Enligt hans lära ska vävnader respekteras och behandlas varsamt utan att orsaka smärta, och behandlingen ska alltid ske i riktning mot hjärtat. Kalevalainen jäsenkorjaus grundar sig på mjuk och smärtfri behandling av vävnader enligt Mauri Haartes läror.

År 1996 gav Kansanlääkintäseura ry behandlingsformen enligt nämnda folkmedicintraditioner namnet Kalevalainen jäsenkorjaus och den fick skyddad beteckning av EU:s byrå för harmonisering år 2005. Den skyddade beteckningen gör det möjligt att skilja på kalevalainen jäsenkorjaus och andra metoder av ledkorrigering som grundar sig mer på till exempel manipulation och/eller olika former av massage och möjligheter att öka konsumentskyddet. Under det senaste decenniet har man fått mer information om innervationen på strukturen av mjuk bindvävnad och membranen. Nu förstår man bättre behandlingseffekten av kalevalainen jäsenkorjaus och den traditionella kunskapen i anknytning till vården.

Helbrägdagörare hanterar klientens skulderblad.

Förmedlande av traditionen

Finländarnas positiva erfarenheter av kalevalainen jäsenkorjaus har ökat vetskapen om traditionell folkmedicin i hemlandet och i någon mån även utomlands. Man känner bättre till kalevalainen jäsenkorjaus till följd av erfarenheter av hur kroppens felställningar har påverkat smärta och livskvaliteten hos över hundratusen personer och deras närmaste. Kännedomen har på traditionellt sätt ökat via en mun till en annan.

Färdigheten som anknyter till kalevalainen jäsenkorjaus sprider sig även tack vare den treåriga praktiskt inriktade mångfaldsutbildningen. Informationen om behandlingen sprider sig via medborgarnätverket som skapats av nöjda kunder och genom information. År 2010 hade kalevalainen jäsenkorjaus utförts över tre miljoner gånger. Över tjugotusen broschyrer om året har delats ut sedan slutet av 2010-talet på mässor och olika event.

Kalevalainen jäsenkorjaus har behandlats i större omfattning i en bok som sammanställts av experter som är insatta i och sparat information om traditionell folkmedicin, Perinnehoitojen verhottu tieto (Vertanen, Hänninen, Piippo, Piilo & Tuohimaa 2017). Dessutom har man förvaltat landskapsförteckningar och till exempel åren 2017–2018 hölls 54 föreläsningar som nådde över 5 000 åhörare.

Kalevalainen jäsenkorjaus har även behandlats i en timmes lång interaktiv radiosändning i Järviradio då medborgarna fick ringa in och berätta om sina erfarenheter och ställa frågor om Kalevalainen jäsenkorjaus. Även Yleisradio, Alfa TV och veckotidningar har spritt information om kalevalainen jäsenkorjaus.

Helbrägdagörare hanterar klientens fot.

Traditionens framtid

Framtiden för den traditionella folkmedicinen kalevalainen jäsenkorjaus ser ljus ut tack vare ett aktivt och interaktivt nätverk av experter och klienter. Bland de som anlitar traditionell folkmedicin värnas kalevalainen jäsenkorjaus som traditionell folkmedicinkultur och dess betydelse förstås. Erfarenheterna av behandlingen stödjer värnandet av den traditionella folkmedicinen. Officiella samhälleliga förhållningssätt till traditionell folkmedicin i Finland motsvarar inte klienternas erfarenhet och uppskattning av kalevalainen jäsenkorjaus. Framöver kan man med hjälp av dokumentering av användarnas erfarenheter berätta noggrannare om den traditionella folkmedicinen till en bredare publik. Utövarna av traditionell folkmedicin önskar att myndigheternas uppskattning av att behandla vårdkulturen ökar. De önskar även att betydelsen av behandlingseffekten, beröringen och interaktionen i kalevalainen jäsenkorjaus som hör till traditionell folkmedicin får bättre synlighet i framtiden.

Aktör som står bakom förslaget

Kansanlääkintäseura ry,

Kalevalainen kansanparannus -säätiö

Perinnehoitojen neuvottelukunta.

Päiviö Vertanen, puheenjohtaja, Kalevalainen kansanparannus -säätiö.

Källor och länkar till andra informationskällor

Nätverkskällor (på finska)

Yle Uutiset: Jäsenkorjaaja palauttaa kehon luonnolliseen tilaan 5.8.2013

Yle Uutiset: Kansanedustaja vaatii: Kalevalainen jäsenkorjaus ja kuppaus julkiseen terveydenhoitoon 11.9.2015

Yle Uutiset: Kalevalaisesta jäsenkorjauksesta apua migreeniin 20.10.2010

Yle Akuutti: Kalevalainen Jäsenkorjaus 19.3.2018

Päivänlehti: Kalevalaisella jäsenkorjauksella selkä kuntoon... 20.5.2017


Videolänkar (på finska)

Yle Areena: Kotimaan kasvot kalevalainen kansanparannus 15.11.2016

YouTube: Perinnehoitojen merkitys seminaari Tiedekeskus Heurekassa 28.2.2019; Hieronta ja kuppaus

YouTube:Kansanterveysseuran puheenjohtaja Päiviö Vertanen kertoo Kalevalaisesta jäsenkorjauksesta 25.7.2013

YouTube: Kalevalaista Jäsenkorjausta esittelee Mestariparantaja Olavi Mäkelä, Professori Osmo Hänninen, Lääkäri Valto Räsänen sekä Kansanlääkintäseuran puheenjohtaja Päiviö Vertanen. 28.2.2010

Järviradio: TULES-seminaari Tiedekeskus Heureka 16.9.2019


Radioprogram (på finska)

Yle Areena: Kalevalainen Jäsenkorjaus ja kuppaus 29.3.2019

Yle Areena: Perttu Häkkinen: kansanlääkintää ja kalevalaista jäsenkorjausta 23.5.2017

Yle Areena: Liikuntatunti: Kalevalainen jäsenkorjaaja löytää vanhankin vaivan 5.12.2013

Järviradio: Kalevalainen Jäsenkorjaus terveydenhoidossa ohjelmasarja ja AlfaTV


Litteratur och andra källor

Kalevalaisen jäsenkorjauksen tunnettavuuskysely, Anna Markkula Jyväskylän yliopisto, 2019

Perinnehoitojen tietoisuuden lisääminen 2017-2018, Eveliina Rajala, Itä-Suomen yliopisto 2019,Kalevalaisen jäsenkorjauksen osaajakysely, Eveliina Rajala, 2019

Vertanen, Päiviö & Hänninen, Osmo & Piippo, Sinikka & Tuohimaa, Pentti & Piilo, Riitta (2017) Perinnehoitojen verhottu tieto. Kokkola: Kalevalainen kansanparannus-säätiö.

WHO:n perinnehoitostrategia vuosille 2014-2023