Naturen och världsalltet

From Elävän perinnön wikiluettelo

Den omgivande naturen, det geografiska läget, klimatet och vår relation till dem gör att traditioner som på många sätt är viktiga för oss utformas. I den här domänen presenteras kunskap, färdigheter, vanor, tan-kemodeller och föreställningar som härstammar från människors förhållande till naturen och till vår plats i världsalltet. Det kan till exempel vara traditionell kunskap och visdom om den egna miljön, kännedom om lokala växt- och djurbestånd, traditionell sjukdomsbot samt all den verksamhet som vi utför i naturen.


Se också Luonto ja maailmankaikkeus och Nature and the universe.