Naturen och världsalltet

    From Elävä perintö -wiki

    Den omgivande naturen, det geografiska läget, klimatet och vår relation till dem gör att traditioner som på många sätt är viktiga för oss utformas. I den här domänen presenteras kunskap, färdigheter, vanor, tan-kemodeller och föreställningar som härstammar från människors förhållande till naturen och till vår plats i världsalltet. Det kan till exempel vara traditionell kunskap och visdom om den egna miljön, kännedom om lokala växt- och djurbestånd, traditionell sjukdomsbot samt all den verksamhet som vi utför i naturen.


    Se också Luonto ja maailmankaikkeus och Nature and the universe.