Muntliga traditioner

From Elävän perinnön wikiluettelo

Muntlig tradition innefattar ett stort antal kulturella uttrycksformer, som ordspråk, gåtor, berättelser, rim och ramsor, sägner, myter, vitsar, visor, dikter och trollformler. Muntlig tradition och muntliga uttryck förmedlar sakuppgifter, kulturella och sociala värderingar samt gemensamma minnen. Språk och dialekter avgör hur berättelserna eller diktningen framförs och påverkar också deras innehåll.


Se också Suullinen perinne och Oral traditions.

Pages in category "Muntliga traditioner"

The following 7 pages are in this category, out of 7 total.